Cornelis Jacobsz BAKKER

Personalia

Geboorte 1842 te Terschelling

Overleden 4 december 1899 te Franeker

Zoon van Jacob Sybrands Bakker (1802-1863), dg predikant te Woudsend en Terschelling

 

Opleiding

Proponent: 1866

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Wolvega 4 nov. 1866 – 20 sept. 1868

         Den Burg c.a. 27 sept. 1868 – 19 mrt. 1871

         Gorredijk-Lippenhuizen 26 maart 1871 – 7 sept. 1879

         Franeker 7 sept. 1879 – 4 dec. 1899

                   

Publicaties Picarta tot 13 augustus 2008

Geen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Bron

M.E. IV, 1062

De Zondagsbode 13(1899), 10 en 17 december