Jacob Sybrands BAKKER

Personalia

Geboorte 1802

Overleden 28 januari 1863 te Terschelling

Drie zonen, Rienk Jacob, Jan Fopko en Cornelis werden doopsgezind predikant.

 

Opleiding

Proponent: 1828

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Woudsend 1828 - 1830

                     Terschelling 1830 – 28 jan. 1863

 

Publicaties Picarta tot 10 september

Boeken

Ds. J. S. Bakker en het Westerschellingers : Terschellinger gedichten van J.S. Bakker (1802-1863) met de woordenlijst die hij voor J.H. Halbertsma heeft ingevuld / Fryske Academy /

1972

Knipselmap mei artikels oer en/of fan J.S. Bakker  / s.n. / 19XX

Oan Skîllinge / Leeuwarden / 1855

Ien it album fan S.W.A.A. / Westerlaan / 1854

 

Artikelen

Bijdrage tot de geschiedenis der Doopsgezinden op Terschelling  / Doopsgezinde bijdragen /  1861

 

 

Overige bijzonderheden

Tijdens de lange periode waarin ds. Bakker predikant was op Terschelling heeft hij veel gedichten en liederen in het Terschellings geschreven die o.a. opgenomen werden in ‘Fryslân Sjongt’ en ’It Lieteboek‘.

 

Bron

M.E. IV, p. 1062