Rienk Jacob BAKKER

Personalia

Geboorte 1827

Overleden Aalsmeer 22 juli 1861

Zoon van Jacob Sybrands Bakker (1802-1863), dg predikant te Woudsend en Terschelling

 

Opleiding

Proponent: 1852

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Warga 1 jan. 1853 – 7 juni 1857

                    Aalsmeer (Zijdweg) 14 juni 1857 – 22 juli 1861

 

Publicaties Picarta tot 10 september 2008

Geen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Bron

M.E. IV, p. 1062