Anthony BALLOT

Personalia

Geboorte

Overleden 14 november 1871 te Hengelo

Broer van Johannes Stephanus Simeon Ballot, dg predikant te Wolvega en Pieterzijl

 

Opleiding

Proponent: onbekend

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Westzaan Zuid 29 jan. 1860 – 20 nov. 1864

                    Hengelo 11 dec. 1864 – 14 nov. 1871

 

Publicaties Picarta tot 10 september 2008

Boeken

Zestal preeken , nagelaten door A. Ballot, in leven leeraar bij de doopsgezinde gemeente te Hengelo / Amsterdam / 1872

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Bron

M.E. IV, p. 1062