Johannes Coenraad BEEKHUIS

Personalia

Geboren: 27 sept. 1925 te Akkrum

Overleden: 25 aug. 2003 te Haarlem

Getrouwd te Akkrum met Jeltje Jaarsma, het echtpaar kreeg twee kinderen: Elske en Zeger Cloeck

Foto in Doopsgezind Jaarboekje 2004

 

Opleiding

Proponent: 28 maart 1955

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Edam, Middelie-Axwijk en Monnikendam     1 mei 1955 – 10 sept. 1961

Comb. Veenwouden, Buitenpost, Zwaagwesteinde          17 sept. 1961 – 27 juni 1974

                                   Haarlem                                               1 sept.1974 – 29 juni 1986

 

Publicaties Picarta tot 13 april 2016

Boeken

Prediking in het geding: De samenleving verandert! De gemeente verandert? Rapport voor Doopsgezinde kerkenraden en predikanten. Commissie samengesteld door het DB  van de A.D.S. / 1970

Voorwoord voor As gele pompieren begjinne to praten door W. de Vries, geschiedenis van Veenwouden / Veenwouden / 1965

 

Artikelen

Wat te doen met het geraamte / Stemmen uit de Doopsgezinde Boederschap / 1963

Doopsgezinden kunnen wat betekenen voor Friesland / Leeuwarder Courant / 28 jan. 1967

 

Overige bijzonderheden

Jaap Gulmans noemt in het afscheidsartikel in het ADW (13 sept. 2003, p. 4) Coen Beekhuis de geweldenaar van de Friese wouden. De gemeenten Veenwouden, Zwaagwesteinde en Buitenpost groeiden en bloeiden onder zijn leiding.

Tijdens ADS-vergaderingen nam Coen Beekhuis geen blad voor de mond, met grote retorische kracht bracht hij zijn standpunten naar voren.

Hij was een inspirerend bestuurslid van de BHC-Elspeet en geliefd gastenpastor in Mennorode.

Ook was hij een geweldige stimulator bij de herbouw van het doopsgezinde vakantiehuis “Samen Een“ in Giethoorn.

Lange tijd was ds Beekhuis bestuurslid van Bijzondere Noden. Ook toen hij met pensioen was, maakte hij nog vele reizen voor Bijzondere Noden, IMO en EMEK. Gedreven bleef hij bezig met de vele organisatorische en menselijke aspecten van het internationale hulpwerk: Paraquay, Rusland, India en opvangkampen voor de zgn Umsiedlers (naar Duitsland teregkerende Russische doopsgezinden.

Na zijn emeritaat bleef Beekhuis geestelijk verzorger voor het verzorgingshuis ‘Schoterhof’ in Haarlem.

Hij ligt begraven op het mooie kerkhof van Nes (bij Akkrum).

 

Bron

A.D.W. 58(2003), 30 aug., 6 sept. en 13 sept.

Doopsgezind Jaarboekje 2004, p. 8-11