Pieter BEETS Pzn

Naam:

BEETS Pzn, Pieter

 

Personalia

Geboorte ca. 1755

Overleden 1813 te Zaandam

Zoon van Pieter Beets (1729-1776) doopsgezind predikant

 

Opleiding

Proponent: 1778 te Altona

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Blokzijl 1782 - 1785

Leer

Altona

Zaandam Westzijde Nieuwe Huis  1789 - 1813

 

Publicaties Picarta tot 10 september 2008

Boeken

Christelijk magazijn; door een gezelschap van Protestantsche leeraren / Hoorn 1798-1802 (SK 1933)

Onderwijs in de godsdienst van Jesus Christus / Groningen / 1788 (SK 5188)

Drie leerredenen over de gelijkenis van den verloren zoon ; ter voorbereiding tot viering en nabetrachting van het H. Avondmaal / Amsterdam/Zaandam / 1802 (SK 5270)

De vriendschap der jeugd / Amsterdam / 1803 (2de druk 1827) (SK 5273 en 5274)

Handleiding tot onderwijs in den christelijken gosdsdienst / Zaandam/Amsterdam / 1806 (2de druk 1819) (SK 5290 en 5291)

Korte verhaalen  voor kinderen van zes tot tien jaaren. Naar het Hoogduitsch met plaaten / Dordrecht / ca. 1810 (SK 8968)

 

Overige bijzonderheden

Opgeleid door zijn vader, proponent te Altona en daarna nog ruim twee jaar naar de Groningse-academie om zich verder te bekwamen in de theologie. In 1801 werd hij schoolopziener in het district Texel. Tot 1810 heeft ds Beets jongeren, die niet opgeleid wilden worden op het Lamiste seminarie te Amsterdam vanwege de liberale theologie, opgeleid tot doopsgezind predikant.

Pieter Beets was de oprichter en bestuurder (1803-1807) van het eerste theologische tijdschrift in Nederland “Bibliotheek der theologische letterkunde”. Ook begon Beets met de uitgave van het “Christelijk magazijn, door een gezelschap van Protestantsche leeraren”, waarvan van 1789-1802, eerst te Hoorn, later te Amsterdam, 4 delen verschenen.

Ds Beets was een veelzijdig man. In Zaandam richtte hij het Nuts-departement op en was hij voorstander van de oprichting van een Franse school in die plaats.

 

Bron

Mennonite Encyclopedia I, p. 264

De Bie/Loosjes, 1, p. 377-378