Henk van BILDERBEEK

Personalia

Geboren: 8 nov. 1925 te Amsterdam

Overleden: 6 maart te Heerenveen

Gehuwd met Wil. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Na zijn scheiding heeft hij de laatste twintig jaar van zijn leven gedeeld met Hinke Buiteveld.

Foto in D.J. 2006, p. 24 en in ADW 2 april 2005

 

Opleiding

Proponent: 18 juni 1952

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Bolsward                                      24 aug. 1952 – 14 sept. 1958

Comb. met Witmarsum-Pingjum en Makkum 19 mei 1957 – 14 sept. 1958

                     Texel                                            28 sept. 1958 – 12 apr. 1964          

                     Leiden                                             3 mei 1964 – 24 aug. 1975

                     Arnhem                                          7 sept. 1975 – 27 okt. 1985

Hulppred.     Dokkum  (als emeritus)                   10 nov. 1985 -              1989

Hulppred.     Leeuwarden (als emeritis)                         1986 -  12 mei 1991

 

Publicaties Picarta tot 13 mei 2015

Artikelen

Versöhnung und Friede. Deutsche Mennonitische Friedenskomitee / Karlsruhe / 1961 (SK 11868)

Kitchener en het Vredesgetuigenis / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap jrg. 12 / 1963

 

Overige bijzonderheden

Ds Bilderbeek maakte deel uit van “het Elftal”, een groep doopsgezinde predikanten die een nieuwe geestelijke wind door de broederschap wilden laten waaien.

Hij was voorzitter van de Doopsgezinde Vredesgroep en van de Friese Doopsgezinde Sociëteit en heeft vanuit de laatstgenoemde functie de voorbereiding en uitvoering van het Mennojaar voor zijn rekening genomen.

Binnen het predikantenconvent heeft ds Bilderdijk ertoe bijgedragen dat het proces van regionalisering binnen de Ring Akkrum op gang kwam en dat het Studiecentrum tot stand kwam.

 

Bron

ADW 60(2005), 12, 19 maart en 2 april

D.J. 2006, p. 24 - 26