Isaak Herman BOEKE

Personalia

Geboren 28 dec. 1846 te Amsterdam

Overleden 27 juli 1913 te ’s-Gravenhage

Gehuwd met Sara Maria van Gelder. Twee zonen werden hoogleraar.

Zoon van Jan Boeke (1805-1854), dg predikant te Nijmegen en Amsterdam

 

Opleiding

Proponent: 1870

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Zijldijk 13 nov. 1870 – 3 nov. 1872

                    Hengelo 1 dec. 1872 – 18 aug. 1878

                    Wormerveer Zuid 25 aug. 1878 – 4 okt. 1885

                    Hilversum 11 okt. 1885 – 24 sept. 1893

                    Amsterdam 1 okt. 1893 – 5 nov. 1911

 

Publicaties Picarta tot 22 oktober 2008

Boeken

In en buiten de gevangenis Holmes, Thomas / Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur / 1913

Voorstel aan werkgevers en werkgeefsters in het belang van ontslagen gevangenen  / de Bussy / 1909

Handleiding bij het godsdienstonderwijs (A) / 2e verm. en verb. druk / Johannes Müller / 1904

Mededeelingen over de Vereeniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen / S.l. / 1900

Handleiding ten gebruike bij het godsdienstonderwijs in Doopsgezinde gemeenten Feenstra, P. / 2, verb. dr / Müller / 1898 (4, verb. dr. in 1904, 5, verb. dr. in  1909)

 

Artikelen

De Vereeniging tot Steun van verwaarloosde gevangenen / Doopsgezind Jaarboekje / 1905 (SK 7016)

Drie artikelen in de Zondagsbode (SK)

 

Bijzonderheden

Naast zijn predikantsschap hield ds Boeke zich bezig met het lot van de gevangenen. Hij was algemeen voorzitter van de “Vereeniging tot Steun” en nam  als de trouwste der plaatselijke bestuurders van het “Genootschap tot Zedelijke Verbetering” de confidenties en opdrachten van de gevangenen aan in hun cel.

 

Bron

M.E. I, p. 378

De Zondagsbode 26(1913), 3 en 10 augustus