Jan Gerrit BOEKENOOGEN

Personalia

Geboren 17 juli 1856 te Wormerveer

Overleden 7 jan. 1933 te Bussum

Gehuwd met Maria Westendorp; vier dochters

Zoon van Lucas Fredrik Boekenoogen, olieslager te Wormerveer

 

Opleiding

Proponent: 29 sept. 1880

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Wormer-Jisp 16 jan. 1881 – 8 juni 1884

                    Hindeloopen 22 juni 1884 – 25 okt. 1885

Comb. met  Koudum 29 juni 1884 – 25 okt. 1885

                    Krommenie 1 nov. 1885 – 30 april 1922

 

Publicaties Picarta tot 22 oktober 2008

Boeken

De godsdiensten der wereld / Cohen / 1903

Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis, aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam / De Bussy / 1919

De godsdienst Simmel, Georg / Cohen / 1909

Doelmatigheid of ondoelmatigheid in de levende natuur / Hollandia-drukkerij / 1907

Staatspensionneering : "Geen mensch meer oud en arm" / Stenfert Kroese & van der Zande / 1904

De oorsprong des avondmaals : bijdrage tot de geschiedenis van den oud-apostolischen tijd / Van Bakkenes / 1883

 

Artikelen

De opstandingsverhalen / Theologisch Tijdschrift / 1888 (SK 6692)

Hoe te oordelen over Bruinings pleidooi voor het bestaan van God / Bijblad van De Hervorming / 1892 (SK 6735)

De schuld van Herodes. (Marc. 6:26) / Onze Godsdienstprediking / 1892 (SK 6736)

Beantwoording van den heer J. Molenaar / Bijblad van De Hervorming / 1893 (SK 6746)

De Moabieten, een voorbeeld van het gevaar van een ongestoorden voorspoed (Jer. 48:11, 12) / Onze Godsdienstprediking / 1893 (SK 6747)

Onverwacht God ontmoeten. (Gen. 28:16) / Onze Godsdienstprediking / 1895 (SK 6773)

Leven--ook frisch en krachtig leven? Recensie van: J. Pynappel’s leven: Een wereldbeschouwing / Theologisch Tijdschrift / 1896 (SK 6794)

Christendom voor onzen tijd / Theologisch Tijdschrift / 1897 (SK 6817)

Christelijke beschouwingen / Theologisch Tijdschrift / 1898 (SK 6840)

Spences en het beginsel der zedeleer. Recensie van: Spences et le principe de la morale, par Jules Dubois / Theologisch Tijdschrift / 1901 (SK 6907)

De gelijkenis van het mosterzaadje en verwante synoptische uitspraken / Teylers Theologisch Tijdschrift (SK 6962)

Jezus en de Kananeesche vrouw (Tekst: Matth. 15:21-28) / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1907 (SK 7070)

De redelijkheid van het zedelijk leven van empiristisch standpunt toegelicht (Gedachten over onafhankelijke moraal) / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1909 (SK 7117)

Recensie van: J.S. Speijer, De Indische theosophie en hare beteekenis voor ons /  Teylers Theologisch Tijdschrift / 1911 (SK 7156)

 

Brieven

Leiden, Universiteitsbibliotheek

Brieven aan Pijper, Frederik / 1914

 

Bijzonderheden

Ds Boekenoogen promoveerde in 1884 in Amsterdam. Hij vervulde vele bestuursfuncties, zo was hij lid van het Teylers Theologisch Genootschap en  redacteur van het Teylers Theologisch Tijdschrift en het Nieuw Theologisch Tijdschrift, bestuurslid van de A.D.S.,  voorzitter van het Zaansch Emeritaatsfonds, correspondent van de Westerafdeling van de Ring der Doopsgezinde Gemeenten  in Noord-Holland  en lid van talrijke maatschappelijke en sociale verenigingen in zijn woonplaats Krommenie. Hier bevindt zich ook, vlakbij de Karl Marxstraat,  de Dr. Boekenoogenstraat.

 

Bron

M.E. I, p. 379

De Zondagsbode 46(1933), 15 januari