Emile Henri BOER

Personalia

Geboren: 18 aug. 1913 te Den Haag

Overleden: 14 mei 1971 te Driehuis-Velzen

Gehuwd op 8 sept. 1938 met Cornelia Janke Zuidema (1917-1984), het echtpaar kreeg zes kinderen.

Vader van ds A.M.J. Wierda-Boer (1939-    ), ds predikant te Amsterdam, Aalsmeer en De Rijp/Graftdijk

Foto in Doopsgezind Jaarboekje 1972

 

Opleiding

Proponent: 22 juni 1937

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Berlikum            2 okt.  1938 – 13 juli 1941

                     Bolsward          20 juli  1941 -             1946

                     Koog-Zaandijk              1946 -  7 jan.  1968

                     IJmuiden           14 jan. 1968  - 14 mei 1971

 

Publicaties Picarta tot 20 april 2016

Artikelen

De zondag, mede-acteur H. Woelinga-Rodbard / Fundament en Bouwstenen / 1958

Uit de Bijbel: Genesis 12-22 / Algemeen Doopsgezind Weekblad / 17 sept. – 15 okt. 1949

 

Overige bijzonderheden

Ds Boer was enthousiast bezig met jeugdwerk o.a. bij de leiding van de Elfregi-padvinderij in de Zaanstreek, de A.K.C. kampen in Elspeet en de Elfregikampen in Giethoorn en elders.

Ook besteedde hij veel aandacht aan het Westhill zondagschoolwerk in zijn eigen gemeente en later in de landelijke Westhill Commissie.

Op zijn geheel eigen wijze gaf hij leiding aan de vakantieweken in het Broederschapshuis in Elspeet.

De laatste jaren was ds Boer secretaris van de Doopsgezinde groep van de Bond van Nederlandse Predikanten.

Tevens was hij jarenlang secretaris van het Zaans Convent van Doopsgezinde Predikanten.

Ds Boer is in het harnas gestorven, tijdens een kerkeraadsvergadering werd hij onwel en overleed kort daarna.

 

Bron

Doopsgezind Jaarboekje 1972, p. 8-10

A.D.W. 26(1971), 22 en 29 mei