Jochem BOETJE

Personalia

Geboren: 14 febr. 1841 te Knollendam

Overleden: 29 juli 1890 te Amsterdam

J. Boetje was ongehuwd

Zoon van Gerrit Jochems Boetje (       - 1854), dg predikant te Woudsend en Knollendam

en i 1880                     oor hij de laatste 30 jaar van zijn leven wat terzijde van het broederschapsleven heeft gestaan.e

Opleiding

Proponent: 1864

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Den Burg c.a. 23 okt. 1864 – 28 juni 1868

        Koog-Zaandijk 5 juli 1868 – 1 dec. 1872

        Harlingen 8 dec. 1872 – 20 apr. 1884

        Amsterdam 4 mei 1884 – 29 juli 1890

           

Publicaties PiCarta tot 10 december 2008

Boeken

Toespraak tot den heer S. Hoekstra Bz., bij diens zilveren jubilé als hoogleeraar in de Godgeleerdheid / s.n. / 1882

Rapport van de commissie terzake van het emeritaatsfonds voor doopsgezinde leeraaren in Friesland / Harlingen / 1876 (SK 2315)

Tweede rapport van de commissie terzake van het Friesche emeritaatsfonds / Harlingen / 1876 (SK 2316)

Toespraak / Geschriftjes t.b.v. de doopsgezinden in de verstrooiing, nr. 11 / z.p. / z.j. (DDC)

 

Artikelen

De Algemeene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam / Nieuw Kerkelijk Weekblad / N 3-D 8 / 1870 (SK 2894)

Over ’t opnemen van leden van Protestantse Kerkgenootschappen in Doopsgezinde gemeenten / Doopsgezinde Bijdragen / 1879

 

Brieven

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Brieven van Pieter de Clercq (1849-1934); Kopieboeken betreffende geldzaken en diversen; 1873-1932 /  Amsterdam / 1885-1887

 

Bijzonderheden

In de twaalf jaren dat ds Boetje in Harlingen stond, was hij alom geliefd en werd hij op handen gedragen.  Zijn volgende gemeente was Amsterdam, waar hij op 49-jarige leeftijd overleed aan een ongeneeslijke ziekte.

 

Bron

M.E. I, p. 380

De Zondagsbode 40(1890), 3 augustus