Lykele BONGA

Personalia

Geboorte Ternaard, 11 december 1892

Overleden Leeuwarden 16 oktober 1952

Gehuwd met R. Hornstra

 

Opleiding

Proponent: 1921

 

Ambtelijke loopbaan

Onderwijzer

Predikant te Dantumawoude 6. nov. 1921 – 14 febr. 1926

                    Leiden 21 febr. 1921 – 29 juli 1934

                    Leeuwarden 5 aug. 1934 – 16 okt. 1952

 

Publicaties Picarta tot 14 febr.  2007

Boeken

Stoarm en stilte : fryske preek oer Mattheus 8: 23-27 / A.R. Scholten / 1943  

Het staatspensioen in de kerk Hilverda, W. / Meppel / 194X

De heilige nacht: kerstspel / Assen / 1939

Als glas in lood  / Westerbaan / 1938 

Bounsliet for de Fryske D.J.B./ Jel Brouwer / 1931

Knipselmap mei artikels oer en fan L. Bonga  / s.n. / 19XX

Gesloten deuren / Vrijz. Godsdienstprediking nr. 10 /1923 (DDC)

De wereld wacht: dialoog met spreekkoren / Assen / 1936 (DDC)

Daar is…. / gedicht (DDC)

 

Artikelen

Frysk preekjen- foar en tsjin / In: Leeuwarder Nieuwsblad; (1939), afl. 9460 (11 okt), pag. 2; s. 1; kolom 1/2 / 1939   

Twifel / In: Leeuwarder Nieuwsblad; (1939), afl. 9401 (3 aug), pag. 3; s. 2; kolom 1 / 1939  

Twivel / In: Leeuwarder Courant; (1939), afl. 180 (2 aug), pag. 2; s. 3; kolom 3 / 1939 

'Matth. 8. 23:27 / In: Leeuwarder Courant; (1932), afl. 122 (26 mei), pag. 2; s. 2; kolom 3 / 1932

Als het avond wordt; Lucas 24: 29 (D.J.1929)

4 Artikelen in de Zondagsbode

 

Brieven

Den Haag Nederlands Letterkundig Museum

Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij aan Bonga, L. / 1953

Leeuwarden Tresoar

Brieven aan Scholten, André Roelof / 1937  

Brieven aan Scholten, André Roelof / 1937 

Brieven aan Scholten, André Roelof / 1937

Brieven aan Sipma, Pieter / 1921  

 

Overige bijzonderheden

Vele jaren was ds Bonga secretaris van  de F.D.S. en vertegenwoordigde hij Friesland in de A.D.S. Tevens schreef hij gedichten die ook werden gepubliceerd. Vlak voor zijn dood werd in het A.D.W. van 20 september 1952 een gedicht van hem opgenomen over de dood. Ds Bonga hield Ibsenlezingen.

 

Bron

M.E. IV, p. 1067

A.D.W. 7(1952), 25 okt. en1 nov.

D.J. 195, p. 11-12