Jan ter BORG

Personalia

Geboren: 22 dec. 1782 te Borne

Overleden: 12 mei 1847 te Nigtevecht

Gehuwd met Fenneken Pol; drie dochters

 

Opleiding

Proponent: 5 juli 1810

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Oldeboorn (O. Huis) apr. 1810 - 1811

        Dantumawoude 1812 - 1820

        Amsterdam 13 febr. 1820 – 18 dec. 1828

           

Publicaties PiCarta tot 10 december 2008

Boeken

Leerrede ter voorbereiding tot het H. Avondmaal / Höveker / 1833

Leerrede op het kersfeest : naar Luc. II: 1-7 / Höveker / 1833

Jezaia's pinksterprofetie : eene leerrede op dat feest : naar Jez. XLIV: 3-5 / Höveker / 1833

Heilige paaschvreugde : eene leerrede op den eersten dag des feestes : naar Matth. XXVIII: 1-10 / Höveker / 1833

Leerredenen / Amsterdam / 1831 (SK 5384)

Het leven van Franciscus Petrarca beschouwd in betrekking tot het geheim van zijn hart  / s.n. / 1825

Vier bijzondere leerredenen / Amsterdam / 1833 (SK 5391)

 

Artikelen

Heeft Menno Simons eene volstrekt algemeene weerloosheid gepredikt? Eene voorlezing op de Vergadering van Vrieslands Doopsgezinde Sociëteit te Leeuwarden, 1818 / Vaderlandsche Letteroefeningen Mengelwerk / 1819 (DDC)

 

Bijzonderheden

Na vijf vruchtbare jaren in de gemeente Amsterdam gewerkt te hebben, raakte ds Ter Borg in 1825 in de ban van het Réveil, hetgeen niet geaccepteerd werd door kerkeraad en collega’s en tenslotte uitmondde in een, door hem aangevraagd, eervol ontslag in 1828. Twee van zijn dochtertjes overleden op jonge leeftijd en zijn vrouw was vaak zwaarmoedig.

 

Bron

M.E. I, p. 390

D.B. 1897