Johan Engelbert van BRAKEL

Personalia

Geboorte Amsterdam, 31 aug. 1882

Overleden Baarn, 14  augustus 1950

Gehuwd met M.W. Immink

 

Opleiding

Proponent: 25 juni 1907

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Witmarsum-Pingjum 22 nov. 1908 – 21 juni 1914

                    Hollum 18 juli 1914 – 15 april 1928

                    Ballum 18 juli 1914 - 8 apr. 1928

                    Koog-Zaandijk 22 apr. 1928 – 1946

                    Baarn 1946 – 31 aug. 1947

                       

Publicaties Picarta tot 23 mei 2007

Boeken

De knecht des Heren: de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs / "De Tijdstroom" / 1950  

De gerechtigheid Gods: kerngedachten uit de brief van Paulus aan de Romeinen / De Tijdstroom / 1949

Godsrijk-Opstanding-Onsterfelijkheid  / z.p. /1950 (DDC)

Handleiding voor Zendingsactiviteiten / Wolvega / 193X (DDC)

Nederland bevrijd! Mei 1945 / z.p. / 1945 (DDC)

De verkondiging van de evangeliën: [Voor oudere catechisanten] / z.p. / 1945 (DDC)

Christelijk geloof / Koog en Zaandijk / 1934 (DDC)

De Islam, rede / Taconis / 1928  

De Islam: rede gehouden op den Gemeentedag van Doopsgezinden te Elspeet 1928 /  Taconis / 1928 

De strijd tusschen Melanchthon en Johannes Agricola  / Vlausen / 1907  

De strijd tussen Melanchthon en Johannes Agricola / Amsterdam / 1907 

Jesus Christus. In: Woodbrookers in Holland: Gedenkboek Ledencursus 10-14 April 1917 / Groningen / 1917 (SK 5927)

 

Artikelen

De Paulinische Christus-verkondiging: lezing / s.n. / 1942  

Handleiding voor zendingscatechisaties / Taconis / 1937  

Christelijk geloof / S.l. / 1934

Gemeenteblad 1928-1941 Koog aan de Zaan. Ons Doopsgezind Blaadje (SK 1955)

De Algemeene Gemeentedag van 1924. / Brieven no. 24 (SK 3380)

De algemeene jongerendag / Brieven / 1929 (SK 3403)

Roomsche en Protestantsche beschouwing van de bekeering van Franciscus van Assisi. In: Stemmen voor Waarheid en Vrede / 1913 (SK 7194)

Indrukken van den Algemeenen Gemeentedag 1923. / Brieven 17 / 1923 (SK 7409)

Dr. Albert Schweizer over de zending. / Brieven no. 21/22 / 1924 (SK 7433)

Indrukken over den Jongerendag. / Brieven no. 23 / 1924 (SK 7434)

Hoe zwakken sterk worden (Openb. 3:7-130 / Overdenkingen 33 / 1925 (SK 7460)

Zestien hoofdstukken uit Jesaja (Jes. 40-55) / Brieven no. 8 /  1925/26 (SK

7462)

Indrukken van den algemeenen gemeentedag. / Brieven no. 9 / 1926 (SK 7480)

Broederzin en discipelschap / Brieven no. 11 / 1928 (SK 7517)

Gebedsleven / Brieven no. 12 / 1929 (SK 7545)

In de verdrukking / Overdenkingen 39 / 1931 (SK 7593)

Met vollen zegen (Rom. 15:29) / Overdenkingen 39 / 1931 (SK 7595)

De hoop, die niet gezien wordt / Brieven no. 13 / 1933 (SK 7638)

De oproep tot “zending” een noodkreet / Brieven no. 19 / 1936 (SK 7704)

Handleiding voor zendingscathechisatie’s / Brieven no. 20 / 1937 (SK 7726)

Kruisdragen (Luc. 9:23) / Overdenkingen / 1937 (SK 7727)

Zending / Brieven no.21 / 1938 (SK 7748)

Overwinnen (1 Joh. 5:5) / Overdenkingen / 1939 (SK 7763)

Het Kruis / Brieven no. 22 / 1939 (SK 7776)

Gods licht in onze tijd / Brieven no. 24 / 1941 (SK 7795)

Justificatio en Sanctificatio bij Paulus / Nederlands Theologisch Tijdschrift 3 / 1948/49 (SK 7853)

17 Artikelen  in de Zondagsbode / A.D.W. (SK)

 

Brieven
Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

  • Brieven van Dommisse, Fréderique Carolina Wilhelmina aan Brakel, J.E. van / 1934 
  • Brieven, 1922-1928  Hollum op Ameland (SK 1948)

 

Overige bijzonderheden

Via de Quakers (hij was een van de eerste Nederlandse bezoekers van het Quakercentrum Woodbrooke) en de Barchembeweging werd ds. Van Brakel een der oprichters van de toenmalige Vereniging voor Gemeentedagen. Hij werkte tevens voor de Zendingsvereniging en zette zich in voor de theologische arbeid der commissies voor Geloofsbezinning en Catechetiek, waarvan hij respectievelijk secretaris en voorziter was.

 

Bron

M.E. I, p. 402-403

A.D.W. 4(1950), 26 aug. en 2 sept.

D.J. 1951, p. 16-17