BREMER, Hendrik

Hendrik BREMER

Personalia
Geboren: 10 jan. 1916 te Bussum
Overleden: 25 jan. 1992 te Geldermalsen
Gehuwd met Greet Nijenhuis op 9 september 1943 te St. Annaparochie
Het echtpaar kreeg twee dochters, Liesjet en Ineke
Foto: Doopsgezind Jaarboekje 1993, p. 7

Opleiding
Proponent: 29 mei 1942

 

 

 

 


Ambtelijke loopbaan als Predikant

Oudebildtzijl  11 okt 1942 -   jan 1946
Groningen 20 jan 1946 - 28 aug 1949
Amsterdam 11 sep 1949 - 11 jan 1981

 

 

 

Publicaties Picarta tot 11 mei 2016

Boeken

 • De basis van ons weerloos Christendom Bremer, Hendrik / Kater / Leeuwarden / 1952
 • Geweldloze weerbaarheid Bremer, H. / Eerste druk / W. ten Have N.V. / Amsterdam / 1965 / ©1964
 • Feestelijke bezinning : ondogmatische dogmatiek Bremer, H. / Voorhoeve / 1951
 • Isaäc da Costa en het Réveil Bremer, H. / Den Haag / 1951
 • Wie zijn wij? Knipscheer, L.D.G. / Verenigde Doopsgezinde Gemeente / Groningen /1947
 • Handboek voor de vredesbeweging : de radicaal-pacifistische stromingen
 • Graaf, J. de / Nijgh en Van Ditmar / 1954
 • Artikelen voor vrede: Artikelen over vrede vanuit bijbels en dopers perspectief / uitgave ADS / 1980

 

Artikelen

 • Israel and the Nations Bremer, Hendrik / Mennonite Quarterly Review/ 1958 (jan.)
 • N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (Book Review)
 • Bremer, Hendrik / Mennonite Quarterly Review/ 1954 (jan.)
 • Rome en wij / In de Hoeksteen XV / 1949 (SK 3613)
 • Kruis contra noodlot / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1952
 • Leven in de onttoverde wereld / De Protestant (De Weg. Reformatie-nummer) / 1967
 • Samen in Gods ruimte spelen / Kosmos en Oecumene I / 1967
 • Informatie en documentatie (over de kerken in Oost-Europa) / De Nieuwe Mens XX / ong. 1968-1969
 • Rise up and walk / Mennonite Life XXII / 1967
 • Zes artikelen in het ADW

 

Brieven
Amsterdam UvA/HvA

 • Brief aan Hendrik Frederik Willem Jeltes (1875-1969) Bremer, Hendrik / Haarlem / 1941-03-14

 

Overige bijzonderheden

 • Als pacifist was Ds Bremer eerst lid en later bestuurslid van de Doopsgezinde Vredesgroep. Het Ministerie van Oorlog verleende hem de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn werk in de commissie voor gewetensbezwaarden.
 • In de turbulente jaren na 1968 was ds Bremer eerst curator en tenslotte president-curator van het Seminarie.
 • Hij nam deel aan het Doopsgezind Wereldcongres in Ontario en was voorzitter van het Europäische Mennonitische Evangelisations Komite  (EMEK).

Bron

 • Doopsgezind Jaarboekje 1993, p. 7-9 I.M. door Tj. Kindt)
 • ADW 47(1992), 1 en 8 febr. (in laatste artikel tevens een foto)