Hendrik BRITZEL

Personalia

Geboren: 10 sept. 1871

Overleden: na september 1942

 

Opleiding

Proponent: 22 juni 1898

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te   Ytens 15 jan.1899 – 15 juni 1902

          Wormerveer 22 juni 1902 – 27 mrt. 1938

In comb. met Knollendam 9 sept. 1934 – 13 mrt. 1938

 

Publicaties PiCarta tot 17 december 2008

Boeken

Levend water : gedachten van Jeronimo de Vries / Tjeenk Willink / 1934

Mijn Indische reis in 1914 of Naar de Doopsgezinden op Java / Wormerveer / 1916

Karakterschetsen : Zachaeüs, Michal, Rebekka, Mozes op den Horeb, Haman, Saul

/ H.D. Tjeenk Willink / 1915

Op bezoek bij onze Doopsgezinde zending / Wormerveer / 1915

De oorlog en de godsdienst : preek uitgesproken in den Doopsgezinden Kring te Semarang op 9 Augustus en te Batavia op 6 September 1914 / s.n. / 1914

Alcoholgebruik door kinderen : rapport naar aanleiding van de uitspraken der Zaansche artsen over den invloed van alcoholische dranken op het kinderorganisme / Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken / 1908

Ter nagedachtenis van R.A. Laan / z.p. / 1911 (DDC)

Aan zeer stille wateren. Preek uitgesproken in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer op zondag 11 Januari 1914 / Wormerveer / 1914 (DDC)

Liefde tot onze geboortegrond. Preek uitgesproken in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer op zondag 16 november 1913 / Wormerveer / 1913 (DDC)

Naar de doopsgezinden op Java. Tweede deel / Wormerveer / 1916 (DDC)

Heb de gemeente lief. Preek uitgesproken in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer op zondag 9 november 1913 / Wormerveer / 1913 (DDC)

Doopsgezinde vlugschriftjes, 6 stuks / Wormerveer / 1914 (DDC)

 

Artikelen

Het eeuwfeest onzer kerk 1831 – 9 October 1931 (te Wormerveer) / Ons Doopsgezind Krantje / 1931 (SK 3475)

Naar de doopsgezinden op Java / Doopsgezind Jaarboekje / 1916 (SK 15309)

Prof. I.J. de Bussy / Ons Doopsgezind Krantje / 1920 (DDC)

Acht artikelen in De Zondagsbode

 

Brieven
Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

  • Brieven van Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1934
  • Brieven aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1934
  • Brieven van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. / 1899

 

Bijzonderheden

Ds Britzel maakte in opdracht van de zending een reis van 6 maanden, beginnende op 7 mei 1914, om de doopsgezinden in Indië te bezoeken.

 

Bron

Doopsgezind Jaarboekje 1943