BROER, Andries Lucas

Andries Lucas BROER

Personalia
Geboren: 28 dec. 1900 te Giethoorn
Overleden: 21 mei 1994 te Colmschate
Gehuwd met Tjitske Bonga.
Vader van Duco Broer (1936 - --), dg predikant te Grouw, Warga, Apeldoorn, Bussum,  Zaandam en Deventer.
Broer van Wouter Broer (1906-1968), dg predikant te Ameland, Warns en Hoorn en Enkhuizen.
FOTO: Doopsgezind Jaarboekje 1995, p.7

 

 Opleiding

Proponent: 23 juni 1925

Ambtelijke loopbaan als predikant

Hindeloopen 20 sep 1925 - 27 okt 1929
in combinatie met Koudum 27 sep 1925 - 27 okt 1929
Harlingen 3 nov 1929 - 30 okt 1938
Hilversum 6 nov 1938 - 9 okt 1966

 

 

 

 

Publicaties Picarta tot 11 jan. 2017

Boeken

 • Het christelijk geloof vandaag Pyle, E.H. / Het Spectrum / cop. 1964
 • Open vensters: verzen / Assen / 1929 (SK 9755)
 • Langs uwe wegen: verzen / Assen / 1936 (SK 9796
 • Er staat een ploeg: verzen / Assen / 1942 (SK 9837)

Artikelen

 • Herinneringen aan ds. R.J. de Stoppelaar (1871-1944) Broer, A.L. / Doopsgezind Jaarboekje /  1988
 • In memoriam Elza Franken-Liefrinck 13 september 1899 - 15 oktober 1982 Broer, A.L. /  Doopsgezind Jaarboekje / 1983
 • De doopsgezinde Vondel Broer, A.L. / Doopsgezind Jaarboekje / 1981
 • Honderd jaar doopsgezind Hilversum Broer, A.L. / s.n. / 1978
 • Rembrandt en Vondel samen in de Singelkerk? Broer, A.L. /  Doopsgezind Jaarboekje / 1974
 • Mooie oude kerken, vooral aan de Zaan / Doopsgezind Jaarboekje / 1975
 • Onze negentiende-eeuwse kerkgebouwen / Doopsgezind Jaarboekje / 1976
 • Stijlvolle oude kerken in onze Nederlandse Broederschap / Doopsgezind Jaarboekje / 1977
 • Versieringen aan en in onze kerken / Doopsgezind Jaarboekje / 1978
 • Doopsgezinde schilders vroeger en nu / Doopsgezind Jaarboekje / 1980
 • Langs oude en nieuwe kerken / Doopsgezind Jaarboekje / 1983
 • Een mennist onder de staalmeesters: Een oecumenisch schilderij van Rembrandt / Doopsgezind Jaarboekje / 1988
 • Minder bekende, maar belangrijke theologische lectuur / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1953
 • De waarde der menselijke ziel / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1956
 • Vier nieuwe kerken / Doopsgezind Jaarboekje / 1943
 • De betekenis van de natuur en ons godsdienstig leven / Brieven / 1939 (SK 7764)
 • Ons contact met richtingen en kerken / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1953 (7965)
 • De nieuwe psalmberijming kritisch beschouwd / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap /1961 (SK 8174)
 • Twaalf artikelen in de Zondagsbode en het ADW.
 • Verder een indrukwekkende reeks artikelen en boeken over topografische en/of kunsthistorische onderwerpen.

Brieven
Universiteit van Amsterdam & Hogeschool van Amsterdam

 • Brief aan Hendrik Frederik Willem Jeltes (1875-1969) Broer, Andries Lucas / Hilversum / 1946-07-22

Bijzonderheden

 • Ds. Broer was dominee, publicist, vertaler en dichter.
 • Hij was bestuurder van de ADS.
 • Hij was secretaris van de ANDPV.
 • Hij was praeses van de Ring Noord-Holland en van het regionale predikantenconvent.
 • Hij had een actief aandeel in het tot stand komen van de NPB-bundel in 1944.
 • Ook redigeerde hij enige tijd het Doopsgezind Weekblad.
 • Als toneelrecensent van de Gooi- en Eemlander genoot hij groot aanzien.

Bron

 • ADW 29(1974), 7 sept. (Nieuws uit de Broederschap)
 • ADW 49(1994), 28 mei en 4 juni
 • DJ 1995, p. 7-9

+++

Nadere informatie, foto's & bronnen, of links naar vindplaatsen daarvan:

Foto: van A.L. Broer
in: Gooi & Eemlander, 18 oktober 1938, zoals gereproduceerd in Delpher. Fotograaf onbekend.
Bron: Bio- en bibliografisch lemma
in: Nederlandse Poëzie Encyclopedie, (versie 28-3-2013) door: Jurgen Eissink. Met nog meer doorlinkingen naar andere artikelen over en naar bijdragen van A.L. Broer.