BROER, Wouter

Wouter BROER

Personalia
Geboren: 28 febr. 1906
Overleden: 29 febr. 1968 te Hoorn
Gehuwd met G. Veenstra
Broer van Andries Lucas Broer (1900-1994), dg predikant te Hindeloopen (met Koudum), Harlingen & Hilversum
Foto: Doopsgezind Jaarboekje 1969, p. 11

Opleiding
Proponent: 20 juni 1933

 

 

 

 

 

Ambtelijke loopbaan als predikant

Hollum, Ballum, Nes 24 sep

1933

- 15 jun 1941
Warns 22 jun 1941 - 24 apr 1949
Hoorn & Enkhuizen 1 mei 1949 - 30 jan 1966
Hoorn (justitiepredikant)     1951 - 29 feb 1968

 

 

 

 

Publicaties Picarta tot 15 febr. 2017

Artikelen

 • 1936? - 1968 De Wegwijzer (eigen uitgave van een geregeld verschijnend blad van zijn preken; oplage meer dan 2000)
 • Gefundeerd en vast: Afscheidspreek van Ds. W. Broer gehouden op 30 jan. 1966 / Hoorn / 1966
 • Studentenconferentie te Elspeet van 11-13 april / Brieven / 1934 (SK 3507)
 • De boodschap van Advent, Lucas I / Brieven / 1935 (SK 7684)
 • Artikelen in De Zondagsbode en het ADW
 • Gij zijt het licht der wereld (Matth. 5:14-16) / Overdenkingen XLV / 1937 (SK 7728)
 • Pastoraat achter muren / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap /  1962

Overige bijzonderheden

 • Vanuit zijn standplaats Warns heeft Ds Broer van juli - september 1946 gepreekt in de Ring Bolsward.
 • Ds Broer was strijdbaar rechtzinnig, dat was moeilijk toen hij in 1949 beroepen werd in  de zeer vrijzinnige gemeenten Hoorn en Enkhuizen.
 • Zijn lichamelijke conditie liet hem in de steek, reden om in 1966 met vervroegd pensioen te gaan. Wel bleef hij tot zijn dood werkzaam als gevangenispastor.

 

Bron

 • A.D.W. 23(1968), 9 mrt.
 • D.J. 1969, p. 10-12