Herman BROESE van GROENAU

Personalia

Geboren: 19 febr. 1822 te Kampen

Overleden: 12 juli 1894 te Leiden

 

Opleiding

Proponent: onbekend

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Medemblik 1847 - 1852

                     Aardenburg 14 nov. 1852 -19 aug. 1883

 

Publicaties PiCarta tot 28 januari 2009

Boeken

Het schilderij van Ary Scheffer, voorstellende Christus als vergelder / z.p. / 1851 (SK 2239)

 

Artikelen

Uit het verleden der Doopsgezinde gemeente te Aardenburg / Doopsgezinde Bijdragen / 1876, 1877, 1879, 1881, 1883 en 1884

Verklaring van een ouden scheldnaam der Doopsgezinden / Doopsgezinde Bijdragen / 1882

Wijlen de gemeente te Nieuwvliet / Doopsgezinde Bijdragen / 1889

Nog iets over den Reinaert / 1879

 

Bijzonderheden

Onder het pseudoniem Herman schreef ds. Broese van Gronau artikelen in diverse tijdschriften.

 

Bron

M.E. I, p. 436