BRUGGENCATE, Henriëtte Cornelia ten (Voorhoeve-ten Bruggencate)

Henriëtte Cornelia ten BRUGGENCATE (VOORHOEVE-ten BRUGGENCATE)

Personalia

Geboren: 5 aug. 1893 te Leeuwarden

Overleden: 2 okt. 1968 te Zutphen

Gehuwd met Ahasverus Voorhoeve (     - 1957)

 

Opleiding

Proponent: 24 juni 1919

Doctoraal theologie in Leiden

 

Ambtelijke loopbaan

N.H. zend. predikant                      1919 –

Hulppredikant te Rotterdam 1 jan. 1936 – 19 sept. 1948

 

Publicaties Picarta tot 15 jan. 2019

Boeken

Koningin, H.M. de: “Christ avant tout”; Radiorede… over onze taak in deze dagen in verband met moreele en geestelijke herbewapening; Gevolgd door twee preeken van Ds. S.H.N. Gorter en Da. H.C. Voorhoeve-ten Bruggencate / Rotterdam / 1939 (SK 6034)

De gemeenschap des heiligen geestes met u allen / z.p. / 1948 (SK 6092)

Een nieuw verbond; Lekenspel bij de inwijding van de nieuwe kerk der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / Bussum / 1952 (SK 9874)

De korte weg [Stefanus] / Rotterdam / 1944 (DDC)

 

Overige bijzonderheden

Voordat ds Ten Bruggencate predikant in Rotterdam werd, was zij lange tijd in dienst van het Zendingsgenootschap met als standplaats Batavia.

 

Bron

Mennonite Encyclopedia I, p. 450

A.D.W. 23(1968), 19 okt.

Doopsgezind Jaarboekje 1969, p. 20-23 (met foto)