Anna Clara BÜCH (KRIJTENBURG-BÜCH)

Personalia
Geboren: 3 januari 1917 te Leeuwarden
Overleden: 29 april 1953 te Joure
Gehuwd met Jacob Krijtenburg, (1915-1960), DG predikant, te Twisk-Abbekerk &  Medemblik, Veenwouden-Zwaagwesteinde & Buitenpost, Joure, Nijmegen & Kring Den Bosch. Samen kregen ze twee zonen (waarvan een zeer vroeg overleed) en twee dochters. Zij overleed op 36-jarige leeftijd aan leukemie.

Opleiding
Proponent: 24 juni 1941

Ambtelijke loopbaan als predikant

Twisk-Abbekerk 7 sep 1941 - 21 jun 1942
Medemblik 14 sep 1941 - 21 jun 1942

Publicaties Picarta tot 7 februari 2007
Geen

Overige bijzonderheden

  • Haar man, Jacob Krijtenburg, volgde haar op, vanaf hun huwelijk, in de gemeenten Twisk-Abbekerk en Medemblik.
  • Hierna bleef zij - als de pastor en theologe die zij was - zich inzetten met preekbeurten en pastoraal werk voor de gemeenten waarin haar man werkzaam was.

Bron

  • A.D.W. 7 (1953), 16 mei
  • Doopsgezind Jaarboekje 1954, p. 12-13 (I.M. door G. Kater)

nadere informatie, foto's en bronnen of ('deep') links naar vindplaatsen daarvan:

  • Proponentsscriptie: "Enkele opmerkingen over exegese van den bijbel", mei 1941, Amsterdam.
  • Zij en haar man verloren hun tweede zoon toen die nog maar anderhalf jaar oud was.
  • Hun oudste dochter studeerde midden jaren '60 enkele jaren theologie aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Doopsgezinde Kweekschool, maar zij kon dit vooral door ernstige ziekte niet voltooien.
  • De Friestalige roman 'De breugeman komt', van Ypke fan der Fear, een historische roman over de wederdopers in Friesland in de 16e eeuw, werd door de schrijfster opgedragen aan "da. A.C. Krijtenburg-Büch".
  • Op het eind van haar leven neigde ds Büch naar het gedachtegoed van de 'Christian Science'. Hierop zinspeelt ds G. Kater in zijn in memoriam.