Jean Bernard du BUY

Personalia

Geboorte Haarlem, 13 febr. 1870

Overleden Utrecht, 16 maart 1962

 

Opleiding

Proponent: 27 sept. 1893

Na zijn predikantsschap voltooide hij een studie in de rechten.

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Nes 5 mei 1895 – 7 sept. 1902

                    Borne 14 sept. 1902 – 1 nov. 1912

Bibliothecaris van de veeartsenijkundige hogeschool te Utrecht 1912 – 1925

 

Publicaties tot 26-10-2006

Picarta

Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap / 1919    

 

DDC

Reisindrukken van de Protestantsche beweging in Oostenrijk. De Tijdspiegel, 1909, okt., p. 1-43.

Hoe onze Vaderen aan hun geld kwamen en hoe zij het besteedden. Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, 1902, nr. 15.

Het optreden der Engelse suffragettes: (Eene psycho-pathologische studie). Vragen des Tijds, 1910, p. 1-22.

“Los van Rome” en “Naar het evangelie” in België. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1904, p. 417-436.

 

Doopsgezind Jaarboekje

Over “den Doopsgezinden Geest”, 1902, p. 79-89.

De Kerkeraad, 29(1930), p. 55-76.

 

Springer/Klassen

De Protestantsche Beweging in Oostenrijk; Opmerkingen. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 59(1922), p. 961-969; 60(1923), p. 1012-1020.

Een Onbetaalde Schuld: Referaat. Apeldoorn, 15 p.

De tragedie van een volk; uit de lijdensgeschiedenis van het Protestantisme in Bohemen. Leeuwarden, 18 p.

Wijsheid en levenslot. GeV, 33(1899), p. 609-616.

Die Theologie der Pariser Schule; Charakteristik und Kritik des Symbolo-Fideismus. ThT, 26(1902), p. 280-288.

De Gedwongen Overgang der Doopsgezinden in Zevenburgen tot de Rooomsche Kerk. Doopsgezinde Bijdragen, 50(1910), p. 41-69.

De geschiedenis van den Brabandschen Olijfberg / 1960.

 

Artikelen:

15 Artikelen  in de Zondagsbode/A.D.W.  

 

Brieven

In UBAmsterdam

Aan Jeltes, Hendrik Frederik Willem / 1938 

 

Overige bijzonderheden

Was kerkeraadslid in Utrecht en werd door deze gemeente afgevaardigd als bestuurder naar de A.D.S. Zat in de Commissie voor de Doopsgezinden in de Verstrooiing. Legde de grondslag voor de gemeente Zeist en gaf zijn beste krachten aan de “Los van Rome beweging”.

Volgens Bakels publiceerde hij ook onder de naam Van de Palm, Zondagbode 18 april, p. 98-99. Bakels schrift 12, p. 644.

 

Bron

A.D.W. 17(1962), 31 maart

D.J. 1963, p. 12-13