Hendrik van CALCAR

Personalia
Geboren: 15 sept. 1838
Overleden: 18 nov. 1915 te Overveen
Gehuwd met F.T. Westerdijk. Ze kregen drie kinderen.
Hij was de vader van J.D. van Calcar (1874-1948), dg predikant te Warns en Beverwijk.

Opleiding
Proponent: 1863

Ambtelijke loopbaan als predikant

Hindeloopen 8 nov 1863 - 2 jul 1865
in combinatie met Molkwerum 8 nov 1863 - 25 jun 1865
Veenwouden 27 aug 1865 - 8 aug 1880
Zijpe Noord in combinatie
met Zijpe Zuid
17 okt 1886 -   okt 1903

Publicaties PiCarta tot 4 februari 2009

Boeken

  • Aan Z. M. den Koning geeft eerbiedig te kennen ondergeteekende, ingezeten van het dorp Veenwouden, gemeente Dantumadeel, provincie Friesland; dat hij tot zijn leedwezen zich verplicht acht Uwer Majesteits aandacht te vestigen op den toestand van het openbaar onderwijs in deze gemeente ... / s.n. / 1871

Brieven
Leeuwarden, Tresoar

  • Brieven aan Wumkes, Geert Aeilco Durks / 19XX

Den Haag Nederlands Letterkundig Museum

  • Brieven van Giese, Josephine aan Calcar, Eliza Carolina Ferdinanda van; Calcar, H. van / 1897-1904

Leiden, Universiteitsbibliotheek

  • Brieven aan Kruseman, Arie Cornelis / 1878

Bijzonderheden
Geen

Bronnen

  • M.E. I, p. 490
  • De Zondagsbode 29 (1915), 21 november
  • De Zondagsbode 29 (1915), 28 november