Jan Daniël van CALCAR

Personalia
Geboren: 10 april 1874 te Veenwouden
Overleden: 22 december 1948 te Haarlem
Gehuwd met P. Harmse.
Hij was een zoon van H.van Calcar (1838-1915), dg predikant te Hindeloopen, Molkwerum, Veenwouden, Noordhorn en Noord en Zuid Zijpe.

Opleiding
Proponent: 26 juni 1910

Ambtelijke loopbaan als predikant

Warns 9 feb 1902 - 11 mrt 1906
Beverwijk 18 mrt 1906 - 25 jun 1939

Publicaties PiCarta tot 4 februari 2009

Boeken

 • Michal : een hoofdstuk uit het leven van koning David : Bijbels toneelspel in zes bedrijven  / Van Gorcum / 1937
 • Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? / Van Gorcum / 1936
 • Job : bijbels lekespel van strijd en bevrijding / Van Gorcum / 1934
 • Over de vraag: Wat is Doopsgezind? : (rede in hoofdzaak uitgesproken op den gewestelijken gemeentedag van 26 Mei j.l. te Zaandam)  / S.l. / 1929
 • Bijbelsch leerboek ; 1: Het Oude Testament / Wolters / 1928
 • Bijbelsch leerboek / Wolters / 1928
 • De groote lijnen : leerboek voor de kennis van den godsdienst voor het gymnasiaal en middelbaar en kweekschool-onderwijs / Wolters / 1927
 • Exegetisch onderzoek naar de beteekenis van Johannes 21 / s.n. / 1901

Artikelen

 • Naar Jeruzalem! / Onze Godsdienstprediking / z.j. (DDC)
 • Iets over onze jongste gemeente IJmuiden / Doopsgezind jaarboekje / 1910 (SK 3211)
 • Eén artikel in de Zondagsbode (SK 6796)

Bijzonderheden

 • Naast zijn werkzaamheden voor de doopsgezinde gemeente te Beverwijk gaf ds Van Calcar jarenlang godsdienstles aan de leerlingen van de Rijkskweekschool te Haarlem. Hij wist de jongeren te boeien door zijn niet geringe oratorische gaven en door steeds het verband te leggen tussen de cultuur en de geschiedenis van het Christendom.
 • Van zijn hand verschenen leerboeken voor het godsdienst voor het middelbaar onderwijs en de kweekscholen.
 • Hij was vaak gecommiteerde bij eindexamens en werd voor zijn werk binnen en buiten de gemeente benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.
 • Door de oorlog werd ds Van Calcar gedwongen langdurig in Amerika te verblijven, zijn kinderen zijn daar blijven wonen, toen het echtpaar terugkeerde naar Nederland.

Bronnen

 • M.E. I, p. 490
 • A.D.W. 17 (1949), 1 januari
 • A.D.W. 17 (1949), 8 januari
 • A.D.W. 17 (1949), 22 januari