Gerhard Thzn ten CATE

Personalia

Geboren: 1731 te Almelo

Overleden: 1826 te Kampen

 

Opleiding

Proponent: onbekend

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Almelo 1753 – 5 okt. 1755

                     Zaandam West 1755 - 1772

                     Almelo 1 mrt. 1772 – 19 mei 1811

 

Publicaties PiCarta tot 18 februari 2009

Boeken

Historisch Verhaal van de (ten opzigt van den Heer Ant. van der Os) in geschil staande zaken in de Noord-hollandse, Waterlandsche Societeit, dienende tot Wederlegging van Corn. Vethman, en tot een Vervolg op 't Kort Berigt ... / Zaandam / 1766

Kort berigt wegens den heer Antonius van der Os : ingebragt ter Sociëteits-vergadering van de Waterlandsche Doopsgezinden in Noord-Holland en West-Friesland, gehouden den 25sten July 1764 op 't Noord tot Wormerveer, door de Commissarissen van dit Sociëteit / s.n. / 1765

De heerlykheid van 't laaste huys onderzogt en aangetoont in eene leerreden .. / by Jan Broekhuizen in de Molenbuurt, in de Atlas / 1758

Antwoord op de Aanspraak van Justus Benevolens, ... / by Jan Broekhuyzen / 1758

Antwoord op een' brief, van een' Doopsgezind' leeraar, over de zoo vérklinkende religieverandering van D. Antonius van der Os ..  / (by J. Bosch; etc.) / 1758

De wederdoop gewraakt by de Doopsgezinden, behelzende onder anderen ernstige aanmerkingen op een' spottenden daar, betrekkelyk tot den doop geoefend aan Antonius van der Os / (by J. Bosch; etc.) / 1758

 

Brieven

Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

  • Brieven van Duker, Carolus Andreas / 1747

 

Bijzonderheden

In 1777 deed ds Ten Cate een voorstel in de vergadering van de Zonistische Sociëteit om alle Nederlandse doopsgezinden te verenigen in één sociëteit.

 

Bron

M.E. I, p. 525