CATE, Gerrit ten

Gerrit ten CATE

Personalia
Geboren: 14 oktober 1825 te Sneek
Overleden: 13 juli 1910 te Doorn
Zoon van Steven ten Cate, burgemeester van Sneek, en Johanna van Delden.
Gehuwd met Maria Anna Craandijk met wie hij vier kinderen kreeg.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1910

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 1850


Ambtelijke loopbaan als predikant

Wormerveer     1851 - 19 mei 1883
Drachten-Ureterp 30 mei 1858 - 14 okt 1883
Wolvega 21 okt 1883 - 29 mrt 1891


Publicaties Picarta tot 12 juni 2008

Boeken

 • Geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te ’s-Gravenhage / 1e dr. / Leiden 1896 / 2e dr. / Leiden / 1908 en 3e dr. / Mol / 1914
 • Stichting en kunst / s.n. / 1910
 • Uit een oud Mennist aanteeken-boekje / s.n. / 19XX
 • Geschiedkundig overzicht van de Doopsgezinde gemeente te Drachten en Ureterp en feestrede, gehouden den 14 Sept. 1890, ter herdenking van het honderdjarig bestaan van haar kerkgebouw / Plantinus / 1890
 • Geslachtslijst van den Frieschen tak der familie Ten Cate / ’s-Gravenhage / 1896 (SK 360)
 • Geslachtslijst van de familie Halbertsma / z.p. / 1897 (SK 519)
 • Geslachtslijst van de familie Vissering / z.p. 1903 (SK 1026)
 • Het verband tusschen vroomheid en traditie inzonderheid bij ons doopsgezinden / Geschriftjes ten behoeve van de doopsgezinden in de verstrooiing, nr. 6 en 7 / ca. 1899 (SK 2451)

 

Artikelen

 • Oude doopsgezinde geslachten / De Bussy / In: De Zondagsbode, 4 Juli 1909 – 24 Juli 1910 / 1909
 • Iets over Johan Andries van Aken en zijn geslacht / Doopsgezinde Bijdragen / 1874
 • De Herrenhuttersche gemeente te Akkrum / Doopsgezinde Bijdragen / 1885
 • Korte schets van de Doopsgezinde Gemeente der Oude Vlamingen te Sneek / Doopsgezinde Bijdragen / 1890
 • Wat kan er gedaan worden voor onze broeders en zusters in de verstrooiing / Doopsgezinde Bijdragen 34 / 1894
 • Het oordeel van de menschen over Jezus. Matth. 16:13 / Doopsgezind Jaarboekje / 1909 SK 7119)
 • 8 Artikelen in de Zondagsbode

 

Overige bijzonderheden

 • In een drietal gemeenten, in Drachten zelfs gedurende 25 jaar, was ds Ten Cate werkzaam als doopsgezind predikant. Hij behoorde tot de moderne richting.
 • In 1868 probeerde hij een algemene vereniging van vrijzinnigen op te richten. Dit slaagde niet meteen maar was wel de eerste stap op weg naar de stichting van de Protestantenbond op 15 juli 1870.
 • Van oktober 1890 tot november 1894 was ds Ten Cate redacteur van de Zondagsbode. Tevens werkte hij als redacteur voor de Doopsgezinde Vereeniging tot Evanglie Verbreiding en was hij aktief in de Commissie tot de Verstrooiden.
 • Als afgevaardigde van de Doopsgezinde Friesche Sociëteit nam hij deel aan het bestuur van de A.D.S.
 • Na zijn emeritaat hield ds Ten Cate zich bezig met genealogische nasporingen, wat resulteerde in het samenstellen van de geslachtslijsten van o.a. de families Ten Cate, Halbertsma en Vissering


Bronnen

 • M.E. I, p. 526
 • Doopsgezinde Bijdragen 1910 (met portret op p. 216)
 • De Zondagsbode 23 (1910), 17 en 24 juli
 • Doopsgezind Jaarboekje 1910, p. 21-32 (met portret als frontispice)

, zoon van Steven ten Cate, burgemeester van Sneek, en Johanna van Delden