Laurens van CLEEFF Jr

Personalia
Geboren: 1823 te Borne
Overleden: 1 jan. 1901 te Apeldoorn
Gehuwd. Hij kreeg vijf kinderen.
Zoon van Laurens van Cleeff ( -1859) dg predikant te Borne.

 

Opleiding
Proponent: 1846, (proponent-in-commissie te Norden)

 

Ambtelijke loopbaan als predikant

Huizinge W.     1847 - 3 sep 1854
Warns 10 sep 1854 - 14 jun 1857
in combinatie met Staveren 17 sep 1854 - 14 jun 1857
Uithuizen 21 jun 1857 - 28 okt 1894

Publicaties Picarta tot 25 februari 2009

Boeken

 • Ter gedachtenis mijner vijfentwintigjarige Evangeliedienst in de Doopsgezinde Gemeente te Uithuizen: Rede gehouden op den 25sten Julij 1882 / Uithuizen / 1882 (DDC)
 • Preeken /  s.n. / 1890
 • Schetsen en portretten, naar het leven getekend / Hoitsema / 1875 
 • O. Funcke’s reistafereelen Funcke, Otto / Groningen / 1873 
 • De Apokryfe Evangeliën Tischendorf, C. / Brinkman / 1867

Artikelen

 • De praktijk van ’t Christendom het beste geneesmiddel tegen de afdwalingen van den tijdgeest / Doopsgezinde Bijdragen / 1872
 • Het wondergeloof van velen in de gemeente / Doopsgezinde Bijdragen / 1873
 • De Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in de provincie Groningen in haar streven naar eenheid. (Feestrede […] den 29en Mei 1876) / Doopsgezinde Bijdragen / 1877
 • Iets over de plaats die de gemeente inneemt in ons leven / Doopsgezinde Bijdragen / 1893
 • De apostolische vaders en de schrijvers des nieuwen verbonds / Waarheid in Liefde / 1865 (DDC)
 • De theophilanthropen in Frankrijk / Waarheid in Liefde / 1862 (DDC)
 • 2 Artikelen in De Zondagsbode (SK)

 

Overige bijzonderheden

 • Ds Van Cleef  vertaalde met Hofstede de Groot de Apocriefe Evangeliën uit het Grieks en gaf ze met aantekeningen uit.
 • In Uithuizen werd hij spoedig opgenomen in de kring van Groningse evangelische godgeleerden die onder leiding van Hofstede de Groot het tijdschrift 'Waarheid in Liefde' uitgaven. Van Cleeff schreef hierin verscheidene artikelen.

 Bronnen

 • M.E. I, p. 620
 • De Zondagsbode 14 (1901), 13 januari