Wopko CNOOP KOOPMANS

Personalia

Geboren: 23 sept. 1800 te Amsterdam

Overleden:  4 maart 1849 te Amsterdam

Gehuwd met Margaretha Broes; zes kinderen

Zoon van Rinse Koopmans (1770–1826), dg predikant te Blokzijl, Dokkum, Amsterdam en hoogleraar aan het Seminarie, en Janke Cnoop.

 

Opleiding

Proponent: 1823

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Utrecht dec. 1823 – 29 juli 1827

Hoogleraar Seminarie 1827 – 4 maart 1849

 

Publicaties PiCarta tot 4 maart 2009

Boeken

Reactie op het voorstel van de Commissie tot de Voordragt van een Volledig Ontwerp van Grondwetsherziening om rechtstreekse verkiezingen in te voeren ; Brieven, geschreven aan Hugo Beyerman (1791-1870), rechtsgeleerde en historicus / S.l. / 1848

Algemeen stemregt behoudens maatschappelijke orde / P.N. van Kampen / 1848

Kennisgeving van de verkiezing [van Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853)] tot bestuurder van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit ter Bevordering van den Predikdienst te Amsterdam voor de jaren 1839-1845 ; Correspondentie van verschillende personen met Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) /  Amsterdam / 1839

Verzameling brochures en overdrukken betreffende stemrecht en verkiezingen Baumhauer, M.M. von / S.l. / 1831

Oratio de theologiae disciplina, prorsus litteraria : dicta Amstelodami in aede Teleiobaptistarium die VIII Oct. anni 1828 ... / J. Muller et socius / 1830

Dankrede uitgesproken na de begrafenis van Rinse Koopmans (1770-1826), theoloog ; Correspondentie van verschillende personen met Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853)  / S.l. / 1826

Disputatio historico-critica de Sardanapalo / Vidua G. Warnars et fil. / 1819

Inzegening van het huwelijk van Gerard Tjaard Nicolaas Suringar en Alida Baudina Koopmans, 1832 [3/29], in huisselijke zamenkomst / z.p. / 1832 (DDC)

 

Artikelen

Recensie van Friedrich Müller: Der Stern der Weisen. Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi / Godgeleerde Bijdragen II (SK 6342)

Recensie van J.H. Halbertsma: Letterkundige naoogst / De Gids / 1841 (SK 9166)

 

Brieven
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 • Brieven van Hugo Beyerman (1791-1870), geschreven aan [Wopko] Cnoop Koopmans (1800-1849) ; Brieven, geschreven aan Hugo Beyerman (1791-1870), rechtsgeleerde en historicus / Amsterdam / 1848
 • Brieven van W[opko] Cnoop Koopmans (1800-1849), geschreven aan [Hugo Beyerman (1791-1870)] ; Brieven, geschreven aan Hugo Beyerman (1791-1870), rechtsgeleerde en historicus / Amsterdam / 1842-1848
 • Brieven van Wopko Cnoop Koopmans (1800-1849), theoloog, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) ; Correspondentie van verschillende personen met Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) / Utrecht / 1827-1843


Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1847
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1847
 • Brieven aan Costa, Isaäc da / 1847
 • Brieven aan Hulshoff sr., Barend / 1847
 • Brieven van Cnoop Koopmans, Wopko / 1844
 • Brieven aan de Redactie van De Gids / 1843
 • Brieven aan Koenen, Hendrik Jakob / 1842
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1840
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1840
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1838
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1838
 • Brieven van Cnoop Koopmans, Wopko / 1836
 • Brieven aan Suringar, Gerard Tjaard Nicolaas / 1834
 • Brieven aan Suringar, Willem Hendrik / 1832
 • Brieven aan Sybrandi, K. / 1832
 • Brieven aan S. & J. Luchtmans / 1830
 • Brieven aan Marron, P.H. / 1823-1829


Leeuwarden, Tresoar

 • Brieven aan Halbertsma, Justus Hiddes / 1835


Leiden,Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven aan Tideman, Johannes / 1830


Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht

 • Brieven aan Royaards, Herman Johan / 1824

 

Overige bijzonderheden

Eerst studeerde Cnoop Koopmans letteren in Utrecht en hier behaalde hij het doctoraal in de letteren en het magisterschap in de bespiegelende wijsbegeerte.Tegelijk met Samuel Muller was hij hoogleraar aan het Seminarie. Aangezien Cnoop Koopmans zeer strenge eisen aan zichzelf stelde en slechts zelden over zijn werk voldaan was, heeft hij heel weinig  theologische geschriften gepubliceerd.

 

Bron

M.E. III, p. 225

Biographisch Woordenboek V, p. 210-216