Pieter COOL

Personalia

Geboren: 31 okt. 1807 te Amsterdam

Overleden: 12 sept. 1891 te Harlingen

Gehuwd met Catharina Fontein

Vader van Gerrit Cool (1840 – 1902), dg predikant te Wormerveer Noord

 

Opleiding

Proponent: 1832

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Purmerend 13 jan. 1833 – 1836

                    Harlingen 9 okt. 1836 – 27 okt. 1872                

                               

Publicaties PiCarta tot 18 maart 2009

Boeken

 • Bijdrage tot de geschiedenis van de vlucht der Franschen in November 1813 / In: Friesche Volksalmanak; (1884), pag. 150-160 / 1884
 • Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente van te Harlingen ; [3e gedeelte] / s.n. / 1880
 • Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente van te Harlingen ; [2e gedeelte] / s.n. / 1878
 • Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente van te Harlingen ; [1e gedeelte] / s.n. / 1877
 • Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente van te Harlingen  / s.n. / 1877
 • De mens en de klok / Harlingen / 1880
 • Gedenkschrift van het Menno-Simons-monument  / Tjeenk Willink / 1879
 • Een levensrecept : uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden op Ameland en Terschelling / 
 • Behrns / 1869
 • Waarheid in beelden uit en voor ’t leven / 2e, verm. dr / J.F.V. Behrns / 1867
 • De feestmorgen van zondag den 13 October 1861 met mijne gemeente herdacht / s.n. / 1861
 • De afschaffing der afschaffings-genootschappen : een volksvoorlezing / Harlingen / 1860
 • Grammatica arabica, breviter in usum scholarum academicarum conscripta
 • Roorda, T. / Ed. 2a, corr. et aucta / Suringar / 1858
 • De stichting der nieuwe Doopsgezinde kerk te Harlingen : redenen en geschiedkundige meededelingen daartoe betrekkelijk / J.F.V. Behrns / 1858
 • Waarheid in beelden : tot bevordering van een goeden geest en geluk in de zamenleving / Harlingen / 1857 (2de druk 1867)
 • Een woord van opwekking aan mijne landgenooten, tot deelneming aan eene zaak, die vooral door hen en in dezen tijd te bevorderen is / J.F.V. Behrns / 1854
 • Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als Doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome? Gorter, D.S. / Van Druten en Bleeker / 1853
 • Drie gesprekken over het werk van Dr. D. F. Strauss, getiteld: Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet / M. Van der Plaats / 1840
 • Redevoering, gehouden bij gelegenheid van de godsdienstige viering van het vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps, op den 17 October 1839, in de Nieuwe Kerk te Harlingen / M. van der Plaats / 1839
 • Selecta ex Thaâlebîi libro facetiarum : in usum studiosorum linguae Arabicae
 • Tha^aleb^ius / 2am ed.... / apud S. et J. Luchtmans / 1836
 • Grammatica Arabica, breviter in usum scholarum academicarum conscripta
 • Roorda, T. / apud S. et J. Luchtmans / 1835
 • Een woord van opwekking om lid te worden van de vereeniging tot afschaffing van sterken drank / Harlingen / 1854 (SK 5507)
 • Jezus groote wijsheid in een kleinen trek van het volmaakte gebed / n/p/ / 1858 (SK 5546)
 • Lezen--eten / Harlingen / 1859 (SK 5551)
 • De afschaffing der afschaffingsgenootschappen / Harlingen / 1860 (SK 5558)
 • Zes feestliederen bij de Doopsgezinden Gemeente te Harlingen in gebruik, naar oude liederen omgewerkt (met M. Jentink) / Amsterdam / 1856 (SK 6301)

 

Artikelen

 • Brief aan Johanna, bij hare voorbereiding tot den doop / Doopsgezinde Lectuur / 1856
 • Is bijzondere liefde tot zijne kerkgemeenschap een christelijk beginsel? / Doopsgezinde Lectuur / 1865
 • Freerk Hoekstra  als kinderschrijver / Doopsgezinde Bijdragen / 1869
 • De hoogste roeping der Friesche Doopsgezinde Sociëteit en van soortgelijke doopsgezinde vereenigingen. Toespraak […] 1870 / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe serie / 1870
 • Iets over en uit het archief der Doopsgezinde gemeente te Harlingen / Doopsgezinde Bijdragen / 1877
 • Bijdrage tot de geschiedenis van de vlucht der Franschen in November 1813 / In: Friesche Volksalmanak; (1884) / 1884
 • Nog iets over de doopsgezinden in Rusland / Doopsgezinde Bijdragen / 1865
 • Een blik op de doopsgezinden in Rusland / Doopsgezinde Bijdragen / 1862 (SK 13337)

Brieven
Leeuwarden, Tresoar

 • Brieven aan Eekhoff, Wopke / 1876-1878

Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Potgieter, Everhardus Johannes / 1869
 • Brieven aan Harting, D. / 1867
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1866
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1865
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1865
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1861
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1861
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1859
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1859
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1856
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1856
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1856
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1854
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1853
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1852
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1849
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1848
 • Brieven van Cool Pieter, Boeke Jan aan G.T.N. Suringar / 1848
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1847
 • Brieven aan G.T.N. Suringar / 1847
 • Brieven aan de Redactie van De Gids / 1844

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 • Brieven van Pieter Cool (1807-1891), predikant, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) ; Correspondentie van Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) met verschillende personen / S.l. / 1843

Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven aan Colius, Jacobus / 1607

Overige bijzonderheden

 • Ds Cool behoorde tot de moderne richting in de theologie.
 • Met D. Harting, dg predikant te Enkhuizen, startte hij in 1861 met de Doopsgezinde Bijdragen en beiden waren redacteur tot 1869.
 • Vanuit de gemeente Harlingen, waar hij 36 jaar werkzaam was, bekleedde hij verschillende functies in de broederschap. Zo was hij in 1842, 1850, 1860 en 1870 waarnemend voorzitter van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit. Namens deze Sociëteit was hij van 1854 – 1884 afgevaardigde bij de A.D.S.
 • Verder behoorde hij in 1859 tot de commissie ter oprichting van het Studiefonds, was hij in 1842 en in 1862 lid van de commissie tot herziening van het Sociëteitsreglement en nam hij in 1867 deel aan de revisie van het reglement van het Weduwenfonds.
 • Van zijn hand verschenen diverse artikelen die o.a. verschenen in ‘De Gids’ en ‘Licht, liefde en leven’.
 • Ds Cool was een fervent tegenstander van alcohol.
 • In zijn studententijd studeerde hij ook Oosterse talen en dit resulteerde in een bloemlezing uit de Arabische letterkunde.

 

Bronnen

 • M.E. I, p. 707
 • De Zondagsbode 47 (1891), 20 september
 • De Zondagsbode 47 (1891), 27 september