CRAMER, Samuel

Samuel CRAMER

Personalia

Geboren: 3 juli 1842  te Middelburg
Overleden: 30 januari 1913 te Amsterdam
Gehuwd met Maria Charlotte de Clerq. Zij krijgen drie kinderen. Zij overlijdt in 1898 en in 1900 trouwt Samuel Cramer met Maria A. Stuart.
Zoon van Alle Meenderts Cramer (1805-1894), DG predikant te Huizinge en Middelburg en Vlissingen
Vader van Alle Meinderts Cramer (1876-1920), DG predikant te St. Anna Parochie
FOTO: Doopsgezind Jaarboekje 1914

 

Opleiding
Proponent: 1866

Loopbaan als predikant en in overige functies

Zijldijk 18 nov 1866 - 18 sep 1870
Emden 25 sep 1870 - 13 okt 1872
Enschede 20 okt 1872 - 8 mrt 1885
Zwolle 15 mrt 1885 - 20 apr 1890
Hoogleraar Doopsgezind
Seminarie te Amsterdam
26 sep 1890 -   jun 1912

 

Publicaties Picarta tot 23 mei 2008

Boeken

 • Circulaire van de commissie tot onderzoek naar eventuele wijzigingen in de bepalingen betreffende geldelijke ondersteuning aan studenten en proponenten nu onder studenten en proponenten ‘mannelijke’ als ‘vrouwelijke’ moeten worden verstaan / Amsterdam / 1905 (DDC)
 • Feestbundel ter herinnering aan de viering van het vijftig jarig bestaan van E.T.E.B.O.N. / Zwolle / 1864 (DDC)
 • Verslag over de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam, bij de overdracht van het rectoraat op 18 Sept. 1900 in de aula der universiteit / Amsterdam / 1900 (DDC)
 • Bitte um Mitteilung und Verteilung an die Gemeindeglieder / Berlijn / 1884 (DDC)
 • Der alttestamentliche Gottesname Jahwe im Lichte von 2. Mose 3, 14 : wissenschaftliche Hausarbeit / s.n. / 1956
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 10e dl.: De geschriften van Dirk Philipsz. / bew. door F. Pijper  / Nijhoff / 1914
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 9e dl.: Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn, e.a.) / bew. door F. Pijper / Nijhoff / 1912
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 8e dl.: Het martelaarschap van Hendrik Vos en Joannes van den Esschen, Willem van Zwolle, Hoste vander Katelijne, Christophorus Fabritius en Oliverius Bockius, Guido de Bres en Peregrin de La Grange / Nijhoff / 1911
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 7e dl.: Zestiende-eeuwsche schrijvers over de geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande / Nijhoff / 1910
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 6e dl.: Geschriften van Joann. Pupper van Goch en Corn. Grapheus. Confutatio determinationis Parisiensis contra M.L. Nijhoff / 1910
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 5e dl.: Nederlandsche Anabaptistica (geschriften van Henrick Rol, Melchior Hoffman, Adam Pastor, De Broederlicke Vereeninge) / Nijhoff / 1909
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 4e dl.: Leerstellige en stichtelijke geschriften van Ioann. Anastasius Veluanus e.a. / bew. door F. Pijper / Nijhoff / 1906
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 3e dl.: De oudste Roomsche bestrijders van Luther / Nijhoff / 1905
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 2e dl.: Het offer des Heeren : (de oudste verzameling Doopsgezinde martelaarsbrieven en offerliederen) / bew. door S. Cramer / Nijhoff / 1904
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden ; 1e dl.: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden / Nijhoff / 1903
 • Bibliotheca reformatoria Neerlandica : geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden / Nijhoff / 1903-1914
 • Ontwerp-wijziging van de Statuten der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam en ontwerp-contract tusschen haar en eene buurtgemeente / z.p. / 1899
 • Ter aanbeveling van de vijf nieuwe doopsgezinde gemeenten te Amsterdam en het ontwerp tot stichting daarvan / z.p. / 1898
 • Ontwerp van stichting van vijf nieuwe doopsgezinde gemeenten te Amsterdam / Amsterdam / 1898

Artikelen

 • Carel van Ghendt / Doopsgezinde Bijdragen / 1911
 • Menno’s leven / Doopsgezinde Bijdragen / 1904
 • Boekbeoordeling: Edouard Mortet, Histoire Littéraire des Vaudois du Piémont / Parijs / 1888 (DDC)
 • Bij Prof. Scheffer’s laatste arbeid voor de Bijdragen / Doopsgezinde Bijdragen / 1894 (DDC)
 • In memoriam. Sijtse Hoekstra Bz. [20 Augustus 1822 – 12 Juni 1898] / Theologisch Tijdschrift / 1898 (DDC)

Brieven
Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven van Pijnappel, Pibo Antonius  / 1912
 • Brieven van Pijnappel, Pibo Antonius  / 1912
 • Brieven van Pijnappel, Pibo Antonius  / 1912
 • Brieven aan Pijnappel, Pibo Antonius / 1912
 • Brieven aan Pijnappel, Pibo Antonius / 1912
 • Brieven aan Pijnappel, Pibo Antonius / 1912
 • Brieven aan Pijnappel, Pibo Antonius / 1912
 • Brieven aan Pijnappel, Pibo Antonius / 1912

Leiden, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven van Boekhandel en Uitgeverij Martinus Nijhoff aan Pijper, Frederik; Cramer, Samuel / 1910
 • Brieven van Boekdrukkerij L. van Nifterik Hz. / 1909
 • Brieven van Stuart, M.A. Cramer-; Cramer, Samuel aan Pijper, Frederik / 1906-1913
 • Brieven van Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen aan Pijper, Frederik; Cramer, Samuel / 1902-1906
 • Brieven van Boekhandel en Uitgeverij Martinus Nijhoff aan Cramer, Samuel / 1902-1909
 • Brieven van Minister van Binnenlandsche Zaken geschreven door Kuyper, Abraham aan Pijper, Frederik; Cramer, Samuel / 1902
 • Brieven van Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst
 • geschreven door Berlage, Hendrik Petrus  / 1902
 • Brieven van Cramer, Samuel; Pijper, Frederik aan Minister van Binnenlandsche Zaken / 1902
 • Brieven van Pijper, Frederik  / 1901-1910
 • Brieven aan Pijper, Frederik / 1901-1912
 • Brieven aan Petit, Louis David / 1901-1907
 • Brieven aan Beets, Nicolaas / 1895-1902

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 • Brieven aan Pijper, Frederik / 1901-1912
 • Brieven aan Petit, Louis David / 1901-1907
 • Brieven aan Scheurleer, Daniel François / 1899
 • Brieven aan Beets, Nicolaas / 1895-1902
 • Brieven aan Winkel, Jan te / 1891-1912

 

Zie verder de bijgevoegde chronologische lijst der geschriften van Dr. S. Cramer (samengesteld door M.A. Cramer-Stuart) bij het artikel van W.J. Kühler in de Doopsgezinde Bijdragen van 1916.

 

Overige bijzonderheden

Als student had Samuel Cramer bezwaren tegen het seminarie. In de studentenalmanak van 1864 verscheen “Het Seminarium der Doopschgezinden te Amsterdam”, wat hij samen met H.D. Tjeenk Willink had geschreven. Door de scherpe toon gaf dit artikel veel aanstoot.

Tijdens zijn predikantschap in Zwolle maakte hij in 1886 bezoekreizen naar de doopsgezinde gemeenten in Duitsland. Verslagen daarvan verschenen in de Doopsgezinde Bijdragen. Door zijn toedoen werd de “Vereinigung der Mennoniten-Gemeinden im deutschen Reiche”opgericht.

Na vier gemeenten gediend te hebben werd hij in 1890 tot hoogleraar aan het seminarie benoemd. In alle aangelegenheden van de Doopsgezinde Sociëteit had hij de hand, hij correspondeerde met talloze gemeenten en door zijn bemiddeling ontvingen velen steun. Van het Fonds tot verhoging van de leraarstractementen, als ook van het Weduwenfonds was hij secretaris. Daarnaast zorgde hij voor het beheer en de uitbreiding van de bibliotheek van de Amsterdamse doopsgezinde gemeente. De redactie van de “Doopsgezinde Bijdragen” ging na De Hoop Scheffer’s dood op hem over; van “Teyler’s Theologisch Tijdschrift” was hij mede-oprichter en redacteur. Naast de grote lijst met geschriften, weinig wetenschappelijke werk,  onderhield hij ook een uitgebreide briefwisseling. (Zie boven)

 

Bronnen

 • M.E. I, p. 730-732
 • De Zondagsbode 26 (1913), 26 januari
 • De Zondagsbode 26 (1913), 2 februari
 • De Zondagsbode 26 (1913), 9 februari
 • De Zondagsbode 26 (1913), 16 februari
 • De Zondagsbode 30 (1916), 17 dec.
 • D.J. 1914, p. 21-35
 • D.B. 1916, p. 1-32