Andle Scheltes CUPERUS

Personalia
Geboren: 16 febr. 1758 te Deinum
Overleden: 5 sept. 1812 te Zijldijk
Gehuwd met: Sytske Jans Kuperus 28 juli 1782 te Menaldumadeel (overleden 28 mei 1785 te West-Terschelling)
Dochter: Geertje Andeles Cuperus (14-7-1784 – 31-1-1816)

Opleiding
Proponent:

Ambtelijke loopbaan als predikant

standplaats d m jaar   jaar m d
Blessum     1781 -  1782    
Terschelling     1782 -  1790    
Bovenknijpe     1790 -  1803    
Zijldijk     1804 -  1812    

 

 

 

 

Publicaties Picarta tot 1 mrt. 2017

Boeken

  • Staat der Volks-telling; of lijst der inwoonders van Friesland; bevattende de getallen der mans-persoonen, vrouws-persoonen, Gereformeerden, Doopsgezinden, enz. / Leeuwarden / 1798 (SK 2159)

Brieven

  • Brief aan den weleerwaarde heer de Bleijker, leeraar der Doopsgezinde gemeente te Aalsmeer / Zijldijk / 23 juni 1811 (DDC)

Overige bijzonderheden

  • Ds Cuperus zorgde er op Terschelling voor dat er in 1790 een vereniging tot stand kwam tussen de Oude Vlamingen, zich noemende het Jan-Jacobs-volk, en de andere gemeente, de Vlaamsch Doopsgezinde gemeente genaamd.
  • In Bovenknijpe was hij  politiek actief tijdens de revolutiejaren. Van voorjaar 1796 – juli 1798 was ds Cuperus volksrepresentant in de Friese Staten. Tijdens deze periode heeft hij heel weinig gepreekt in zijn gemeente; zijn lidmaatschap in de Friese Staten werd door een groot deel van zijn gemeente niet op prijs gesteld.
  • Eind december 1799 – begin januari 1800 liet boer en kerkeraadslid Jan Andries de dorpsrechter een preekverbod opleggen voor ds Cuperus. Tot vier keer toe liet Jan Andries de kerkdeur dichtspijkeren. Zie: “Doopsgezinden in Schoterland” door P.H. Veen / Leeuwarden H. Kuipers / 1869.
  • Ds Cuperus was lid van het Nut van ’t Algemeen en één van de oprichters van het Nutsdepartement.

 

Bron

  • M.E.I, p. 746
  • D.J. 1977, p. 75-79