Bartholomeus CUPERUS

Personalia

Geboren: 1836 te Amsterdam

Overleden: dec. 1913

 

Opleiding

Proponent: 1861

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Rottevalle-Witveen 1861 – 22 febr. 1863

                     Borne 8 maart 1863 – 26 febr. 1871

                     IJlst 12 mrt. 1871 – 27 juli 1873

                     Zutphen 3 aug. 1873 – 29 juni 1890

Hulppred.te  Wageningen 1895 - 1908

                               

Publicaties PiCarta tot 1 april 2009

Boeken

Levensbericht van Alle Meenderts Cramer / Leiden / 1895

Grensbepalingen : opmerkingen naar aanleiding van Dr. Kuijpers rede over verflauwing der grenzen / Thieme / 1893

Godsdienst eene maatschappelijke kracht : Afscheidsrede gehouden 29 juni 1890, in het kerkgebouw der doopsgezinde gemeente te Zutphen / W.J. Thieme & Cie / 1890

De rechtstoestand der Doopsgezinden gemeenten in Nederland : (commissierapport ingebracht in de vergadering der Vereen. v. Doopsgezinde gemeenten in Overijssel enz. 22 Juni 1881) mede-auteurs Nanninga Uitterdijk, J. en Kielstra, Tj. / S.l. / 1881

Het oecumenisch concilie / s.n. / 1869

 

Artikelen

Mededeelingen over de Zutfensche Doopsgezinde gemeente / Doopsgezinde Bijdragen / 1881

Vier artikelen in De Zondagsbode (SK)

 

Brieven
UvA/HvA Amsterdam

  • Brieven aan Quack, Hendrik Peter Godfried / 1893

 

Overige bijzonderheden

Ds Cuperus heeft zich bijzonder ingezet voor de oprichting van een doopsgezinde gemeente te Wageningen. In mei 1895 begon hij hier met catechisatie voor de kinderen en vanaf oktober 1895 ging hij voor in diensten. Op 24 mei 1901 wijdde ds Cuperus de eerste doopsgezinde kerk van Wageningen in.

In 1904 en 1905 schonk hij een aanzienlijk bedrag voor een pijporgel.

Totdat ds A.J. van Logchem Slaterus, op 22 november 1908, als eerste predikant in deze nieuwe gemeente werd aangesteld, was ds Cuperus hier werkzaam als hulppredikant.

 

Bron

M.E. I, p. 746

De Zondagsbode (1913),  21 december