Albertus Agathus DEENIK

Personalia

Geboren: 1835 te Haarlem

Overleden: 6 okt. 1903 te Veenwouden

Vader van Mark Leonard Deenik (1865-1947), dg predikant van Irnsum/Poppingawier en Leeuwarden.

 

Opleiding

Proponent: 1859

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Ternaard 4 mrt. 1860 – 16 okt. 1881

                     Staveren en Molkwerum 30 okt. 1881 – 3 sept. 1899

                                           

Publicaties PiCarta tot 8 april 2009

Boeken

Thieme's zakwoordenboekje : Hollandsch-Hoogduitsch. / Thieme / 1874

Thieme's zakwoordenboekje : Hollandsch-Engelsch / Thieme / 1873

Leekedichtjens van ouden datum : verzen en rijmen van Nederlandsche dichters uit de XVIde, XVIIde en XVIIIde eeuw / mede-auteur S.R. Schaafsma / 1865

Na den storm : herinneringen aan eene Texelsche reis / Dockum / 1864

De Bede van C. Boon : gerigt tot de hooge Regering onzes lands, ter zake van Z.M. Instituut voor de marine te Medemblik : in het licht gegeven door C. Boon / Beeloo, A. / J.H. en G. van Heteren / 1850

Specimen literarium inaugurale exhibens M. A. Plauti Aululariam annotatione instructam

/ apud H.W. Hazenberg / 1835

 

Artikelen

Is het voortbestaan van de verschillende kerkgenootschappen wenschelijk? / Doopsgezinde Bijdragen / 1873

 

Brieven
Leiden / Universiteitsbibliotheek Leiden

  • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1878
  • Brieven aan Jager, Arie de / 1860-1870

 

Overige bijzonderheden

Ds Deenik had te kampen met een zwakke gezondheid, daardoor heeft hij alleen in de twee kleine gemeenten Ternaard en Staveren gewerkt, maar wel gedurende veertig jaar. Daarnaast hield hij zich bezig met het schrijven van artikelen, die in een aantal tijdschriften verschenen.

Van 1868-1872 was hij redacteur van ‘De nieuwe richting in het leven, bladen ter godsdienstige volksontwikkeling’. Vanaf het begin was ds Deenik een fervent aanhanger van de vrijzinnigheid. Hij vertaalde publicaties van radikale Franse en Duitse theologen. Behalve theologische werken, vertaalde hij ook een groot aantal Duitse en Engelse romans.

 

Bron

M.E. II, p. 25

De Zondagsbode 50(1903),  11 oktober