Mark Leonard DEENIK

Personalia

Geboorte Ternaard, 9 dec. 1865

Overleden Leeuwarden, 4 aug. 1947

Gehuwd met A. Guinta d’Albani

Zoon van Ds Albertus Agathus Deenik ( 1835-1903)

 

Opleiding

Proponent: 27  september 1892

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Irnsum en Poppingawier 8 jan. 1892 – 4 juli 1897

                    Leeuwarden 11 juli 1897 – 1 febr. 1931

                   

Publicaties Picarta tot 11 juli 2007

Boeken

Gedenkend, overleggend, getuigend  / s.n. / 1918  

De Friesche Doopsgezinde Societeit / s.n. / 1915  

Gebed en gebedsverhooring : preek, naar aanleiding van de "gebedsbriefkaart" en over Jacobus V:16B / Leeuwarden / 1913  

Het innerlijk licht : bouwstuk opgeleverd in de loge De Friesche trouw / s.n. / 1910  

De weg, waarlangs wij niet wederkeeren : preek naar aanleiding van Job 16:22 / Amsterdam / 1908

Over preêken en predikanten. Vertaling van het boek van Carpenter, W.Boyd / Loosjes / 1896

Staat der Doopsgezinde Gemeenten, behoorende tot de Friesche Sociëteit, opgemaakt den 1 Jan. 1910 en 1 Jan. 1915 (SK 2525 en 2526)

 

Artikelen

Van de Rechtbank, het Hof en den Hoogen Raad: Preek n.a.v. I.Cor. IV: 3 en 4 / Vrijz. Godsdienstprediking / 1930 (DDC)

Bij het portret: P.W. Feenstra, 1831-1919 / Doopsgezind Jaarboekje 1921 (SK  3350)

Bij het portret: Mr. Halbe Binnerts, 1842-1922 / Doopsgezind Jaarboekje 1923 (SK 3369)

1 Artikel in de Zondagsbode

 

Brieven
Leiden, Universiteitsbibliotheek

  • Brieven aan Pluym, Willem Alexander Etienne van der / 1937

Leeuwarden, Tresoar 

  • Brieven aan Wumkes, Geert Aeilco Durks / 1933 

 

Overige bijzonderheden

Ds Deenik was 41 jaar secretaris van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit en was afgevaardigde naar de vergaderingen van de Sociëteit. Hij beoefende de kunst der welsprekendheid en was daardoor een gevierd kanselredenaar.

 

Bron

M.E. II, p. 25

A.D.W. 1(1947), 16, 23 en 30 augustus

D.J. 1980, p. 15-18