Uilke Reitses DIJKSTRA

Personalia

Geboren: 7 mei 1756 te Akkerwoude

Overleden: 26 febr. 1823

Zoon van Reitse Sakes, landbouwer en één van de vier of vijf vermaners van de doopsgezinde gemeente te Damwoude.

Gehuwd met Feikje Douwes, die in 1801 overleed, waarna hij in 1803 hertrouwde met Grietje Annes van Kooten.

 

Opleiding

Liefdeprediker

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Dantumawoude 6 mei 1781 - 1811

 

Publicaties PiCarta tot 10 juni 2009

Geen

 

Overige bijzonderheden

Naast liefdeprediker was Uilke Reitses bakker te Dantumawoude.Hij hoefde maar één keer in de maand in zijn eigen gemeente te preken, maar in werkelijkheid stond hij bijna iedere zondag ergens op de kansel. In zijn dertigjarige dienst is hij ongeveer 1400 keer opgetreden!

Dertig jaar heeft Uilke Reitzes de gemeente Dantumawoude gediend, sedert 1803 alleen. Zijn succes als prediker dankte hij, behalve aan zijn persoonlijke gaven, ook aan zijn omgang met bekwame gestudeerde predikanten die destijds te Dokkum stonden o.a. ds. Siegenbeek en Rinse Koopmans.

Uilke Reitses was de laatste liefdesprediker van Dantumawoude, in 1811 deed proponent Jan ter Borg zijn intree in deze gemeente.

 

Bron

Doopsgezind Jaarboekje 1931, p. 110-117