Pieter van DOKKUMBURG

Personalia

Geboren: 22 jan. 1737 te Venhuizen

Overleden: 2 mei 1811 te Koog aan de Zaan

Zoon van Sjoerd Pietersz. van Dokkumburg

 

Opleiding

Proponent:

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Zijpe Noord 1758 - 1763

        Twisk-Abbekerk 1763 - 1770

        Koog-Zaandam 15 mei 1770 – 2 mei 1811

                   

Publicaties PiCarta tot 8 april 2009

Boeken

Verhandelingen over wijsgerige onderwerpen / z.p. / z.j.

De wederleggende godgeleerdheid / z.p. / z.j.

Het stelzel van de godgeleerdheid / z.p. / z.j.

 

Overige bijzonderheden

Ds Van Dokkumburg, die op 15 mei 1808 zijn 50-jarige ambtsvervulling herdacht, stond gunstig bekend door het opleiden van leraren. Evenals zijn vader, Sjoerd Pietersz. van Dokkumburg, behoorde hij tot de Zonisten, die zich niet konden neerleggen bij de oprichting van de kweekschool (Lamisten) en de vorming van leraren.

Bron

M.E.II, p. 80

Biogr. Woordenboek II, p. 512