DORNSEIFFEN, Hoito Godert

Hoito Godert DORNSEIFFEN

Personalia
Geboren: 25 januari 1841 te Heerenveen
Overleden 3 januari 1922 te Heerenveen
Gehuwd met  A.J. Rutgers.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1924

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 1867


Ambtelijke loopbaan als predikant

Terhorne 3 nov 1867 - 28 sep 1902


Publicaties Picarta tot 12 maart 2008

Boeken

  • Bijbelsche verhalen: uittreksel uit de handleiding van Dr. H. Oort / Leeuwarden / 1896
  • 3e druk 3 identieke titels (1e uitgave Heerenveen / 1886)


Overige bijzonderheden

  • 35 Jaar stond ds Dornseiffen in de doopsgezinde gemeente Terhorne. Toen, op 58-jarige leeftijd, was zijn zenuwstelsel zo overstuur, dat hij moest stoppen met het predikambt. Daarna verhuisde hij met zijn vrouw naar Heerenveen, waar hij nog ruim 20 jaar van een welverdiende rust genoot.
  • Zijn grootste schepping was “Het Schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland”. Hierdoor konden de schipperskinderen het hele jaar door naar school gaan. In het jaar van zijn overlijden plaatsten dankbare schippers een gedenksteen voor de Vermaning in Terhorne. Het opschrift luidt: “Ter nagedachtenis aan Ds. H.G. Dornseiffen, als stichter en directeur van het Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland. 1882-1918. Van de dankbare Friesche schippers. Anno 1922”. (zie foto op pag. 33 van het DJ 1924)


Bronnen

  • M.E. II, p. 94
  • De Zondagsbode 35 (1922), 8 januari
  • Doopsgezind Jaarboekje 1924, p. 21-34 (met portret als frontispice)