DOZY, Jan Dionijs

Jan Dionijs DOZY

Personalia

Geboorte 25 april 1892

Overleden te Barchem 30 juli 1965

Gehuwd met Henriëtte I.C. de Stoppelaar

 

Opleiding

Proponent: 1922

Promotie: 1933

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant op Terschelling17 sept. 1945 – 13 febr. 1926

                 te Leeuwarden 28 febr. 1926 – 14 mei 1933

                     Amsterdam 28 mei 1933 – 29 april 1956

 

Publicaties PiCarta tot 5-10-2006

Boeken

Wijsheid van dwazen / Ten Have / 1958  

Het ambt van Christus / Daamen / 1942  

Naar de diepste werkelijkheid : tot beter verstaan der Evangelie-verkondiging / Paris / 1938  

Het feminisme als zedelijk vraagstuk  / Paris / 1933  (proefschrift)

Bijbelstudie: handleiding bij het persoonlijk of gemeenschappelijk bijbellezen  / N.V. drukkerij en boekh. v.h. G. Taconis / 1931   

 

Artikelen:

[Over: Bruning, Henri. Verworpen Christendom. Amsterdam, 1938]  / In: Woord en daad; vol. 19 (1940), afl. 2 (feb), pag. [44]-45 / 1940  

De grond van ons geloof in onze Broederschap / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1952

‘Secte en Kerk’ / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1957

 

Overige bijzonderheden

Ds Dozy was bestuurslid en vice-voorzitter van de A.D.S. Verder was hij curator van het Doopsgezind Seminarium en zette hij zich in voor de oecumene.

 

Bron

A.D.W. 20(1967), 14 aug.

D.J. 1966, p. 13-14