DROOGE, Alexander Hubertus van

Alexander Hubertus van DROOGE

Personalia
Geboren: 4 oktober 1872 te Bakkeveen
Overleden: 22 juni 1942 te Warga
Foto in D.J. 1943 p. 18

Opleiding
Proponent: 22 juni 1897

Ambtelijke loopbaan als predikant

Holwerd-Blija 14 nov 1897 - 22 dec 1901
Deventer 5 jan 1902 - 24 sep 1939
Warga (hulppredikant)     1939 - 22 jun 1942

Publicaties Picarta tot 8 augustus 2007

Boeken

 • Proeve van een geschiedkundig overzicht van dat deel van het godsdienstige leven van de stad Deventer, dat niet zoozeer kerkelijk of dogmatisch, dan wel practisch georiënteerd was, gedurende drie eeuwen rond de kerkhervorming : scriptie / 1939
 • November 1897, november 1937 : herdenking op 14 november 1937 van zijn veertigjarige-ambtsvervulling te Deventer  / z.p. / 1937
 • Schets  / z.p. / 1930
 • Toespraak gehouden 9 januari 1927 door A.H. van Drooge Doopsgezind predikant naar aanleiding van zijn vijf-en-twintig-jarige ambtsvervulling in de Doopsgezinde Gemeente te Deventer / op verzoek van den kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente / 1927
 • Bakkeveen : cahier met geschiedkundige aantekeningen  / S.l. / 1890
 • Rapport en voorloopige schets voor de belijdenis-catechisatie in Doopsgezinde gemeenten / z.p. / 1928  (SK 2615)
 • Lezingen en programma van het Algemene Congres voor Doopsgezinden in Nederland van 26 juni tot 3 juli 1936 gehouden in Amsterdam en Elspeet / DDC / 1936
 • Verslag van het Dienstjarenfonds [1913-1938] over het jaar 1938 / z.p. / 1939
 • Voorloopige schets voor de belijdenis-catechisatie in Doopsgezinde gemeenten / z.p. / 1928

Artikelen

 • Bij het portret van S.de Haan, geb. Glas / Doopsgezind Jaarboekje / 1914
 • Verneue unsre Tage wie vor alters / Der Allgemeine Kongress der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum / 1936 (SK 217)
 • Bij het portret van Jan Wuite, geboren 2 mei 1874, overleden 5 juli 1931 / Doopsgezind Jaarboekje / 1932  (SK 3487)
 • 3 Artikelen in de Zondagsbode (SK)

Overige bijzonderheden

 • In 1903 werd ds Van Drooge op jonge leeftijd lid van het Bestuur der Algemene  Doopsgezinde Sociëteit (A.D.S.).
 • Van 1934 tot 1939 was hij voorzitter van de A.D.S.
 • Tijdens het wereldcongres in 1936 in Nederland trad hij op als eerste woordvoerder van de Nederlandse doopsgezinden en leidde hij de herdenkingsdienst in de kerk te Witmarsum.
 • Van 1911-1921 was Van Drooge lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Protestantenbond en secretaris-penningmeester van de commissie voor godsdienstonderwijs en prediking. In 1920-21 was hij voorzitter van de Bond.
 • Verder was hij actief in de Gemeentedagbeweging en was hij een aantal jaren voorzitter van het Doopsgezind Broederschapshuis in Elspeet.

Bron

 • M.E. II, p. 104-105
 • D.J. 1943, p. 18 - 25