DUIN, Cornelis van

Cornelis van DUIN

Personalia
Geboren: 17 december 1927 te Noordwijk
Overleden: 3 mei 2008 te Goes
Gehuwd met Jeena L. Verloop. Zij kregen twee kinderen, Peter en Marijke.

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 1958

Ambtelijke loopbaan als predikant en in overige functies

Terhorne (predikant voor de
Nederlandse Hervormde Kerk)
5 dec 1954 -     1958
Blokzijl (als doopsgezind predikant) 7 sep 1958 - 30 aug 1964
als docent       -      
maatschappijleer & godsdienst te Goes     1964 -     1973
maatschappijleer & IKOS-testimonium,
Rijks Pedagogische Academie Middelburg
    1973 -     1987
Doopsgezind Seminarie, Amsterdam     1991 -     2002
Cursus doperse theologie, Elspeet     1991 -     2003

Publicaties PiCarta tot 22 april 2009

Boeken

 • Herbronning van de geloofstraditie : over reductie en re-constructie / Uitgeverij Algemene Doopsgezinde Sociëteit / 2003
 • Beter dan zeven zonen : de feestrol Rut als messiaanse verwijzing
 • Deurloo, Karel / Ten Have / 1996
 • De smalle weg van Israël en de gemeente : bijbeluitleg voor doopsgezinden
 • Brussee-van der Zee, Lies / Doopsgezind Seminarium van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit / 1994
 • Selected studies in Old Testament exegesis Boer, P.A.H. de / Brill / 1991
 • "Zal het stof u loven?" : weerlegging van de individualistische uitleg van woorden voor dood en onderwereld in de psalmen / s.n. / 1989 (diss.)

Artikelen

 • Menno als exegeet / In: Algemeen doopsgezind weekblad; vol. 51 (1996) (17 aug), pag. 3 / 1996
 • Het communisme (mede-auteurs F. Kuiper en J.C. van den Muijzenberg Lz.) / Fundament en bouwstenen V / 1961 (SK 8182)
 • De doperse gemeente – een politiek relevante zaak / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 2 / 1976

Brieven
Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden

 • Brieven aan Miskotte, Kornelis Heiko / 1957  

Overige bijzonderheden

 • Cornelis (Kees) van Duin groeide op in Noordwijk in een hecht gezin van 9 kinderen. Zijn ouders waren lid van de ‘Gereformeerde Kerken in hersteld verband’.
 • Na het gymnasium ging Kees theologie studeren in Leiden.
 • Van 1954 tot 1958 was hij hervormd predikant te Terhorne.
 • Ook gaf hij Latijn aan het lyceum in Heerenveen, waar Sjouke Voolstra één van zijn leerlingen was.
 • Onder invloed van K.H. Miskotte en K. Barth raakte Kees overtuigd van de onschriftmatigheid van de kinderdoop en hij besloot doopsgezind te worden.
 • Na van 1958 tot 1962 als doopsgezind predikant te hebben gewerkt in Blokzijl, verhuisde de familie Van Duin naar Goes, waar Kees tot 1973 leraar maatschappijleer en theologie werd, daarna was hij tot 1987 leraar maatschappijleer en opleider IKOS-testimonium 1 aan de Rijks Pedagogische Academie in Middelburg.
 • In 1987 ging hij met vervroegd pensioen om aan zijn dissertatie te kunnen werken, dat resulteerde in zijn promotie in 1989 op ‘Zal het stof u loven?’. Sinds 1991 was Kees van Duin docent bijbelse theologie aan het Doopsgezind Seminarium, welke functie hij tot 2002 heeft vervuld. Van 1991 tot 2003 was hij tevens docent aan de cursus Doperse Theologie.
 • Kees verzorgde veel lezingen en publiceerde regelmatig in vakbladen en in het Algemeen Doopsgezind Weekblad, later Doopsgezind NL.
 • Met Karel Deurloo richtte hij het Bijbels Theologisch Werkgezelschap op
 • en hij was een drijvende kracht achter de Ecclesiologische Werkgroep, later de Doopsgezinde Onderzoeksgroep Ecclesiologie van het Seminarium.
 • Er is een boek (werktitel ‘Het bijbels ongeloof’) in voorbereiding, waarin werk van hem zal verschijnen.

Bron

 • Balanceren op de smalle weg : opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarium /  Boekencentrum / 2002  
 • Doopsgezind Jaarboekje 2009, p. 14-15 (met portret op p. 14)
 • Doopsgezind NL, 03 (2008), 10 mei
 • Doopsgezind NL, 03 (2008), 24 mei
 • Doopsgezind NL, 03 (2008), 21 juni