Christiaan Pieter van EEEGHEN

Personalia
Geboren: 19 juni 1853 te Amsterdam
Overleden: 26 juli 1917 te Oosterbeek
Gehuwd (ruim 25 jaar) met E.W.A. van Helden (1861-1915). Het huwelijk bleef kinderloos.

Opleiding
Proponent: 28 sept. 1881

Ambtelijke loopbaan als predikant

Medemblik 5 mrt 1882 - 2 sep 1883
Aardenburg 4 nov 1883 - 9 okt 1892

Amsterdam (t.b.v. Vereeniging
tot Handhaving
van Gods Onfeilbaar Woord)

  nov 1892 -     1912

Publicaties Picarta tot 13 jan. 2016

Boeken

 • Johann Amos Comenius, 28 Maart 1592 - 28 Maart 1892 Eeghen, Christiaan Pieter van / s.n. / 1892
 • Johannes Amos Comenius, 28 Maart 1592-28 Maart 1892 E., v. / s.n. / [ca. 1892]
 • Menno Simons: tractaten over den Doop, het Avondmaal, enz. : voorafgegaan door een Kort levensbericht en M.S.' "Uitgang van het Pausdom" Simons, Menno / 2e, verm. dr / Müller / 1892
 • Pinkster-getuigenis: leerrede over Hand. II : 1--4 : gehouden den 17den mei 1891 in de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg Eeghen, Christiaan Pieter van / P. Noest / 1891
 • Johannes Amos Comenius, Verhandelingen uit het Gemeentelijk Pedotherapeutisch Instituut te Amsterdam Eeghen, Christiaan Pieter van / Utrecht / 1891
 • Adriaan van Eeghem, doopsgezind leeraar te Middelburg, 1655-1709 : eene historische studie
 • Eeghen, C.P. van / Rössing / 1886
 • Afscheidsrede volgens Johannes XIV:17. Gehouden op den 9den October 1892 in de doopsgezinde gemeente te Aardenburg / Amsterdam / 1892 (SK 5785)

 

Tijdschriften

 • Zendeling P. Jansz./ Kleine Medearbeider I / 1899 (SK 3089)
 • De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam / Doopsgezind Maandblad voor in- en uitwendige zending  / 1915 (SK 3278)
 • China / Kleine Medearbeider II / 1900 (SK 6884)
 • Eene kerstsprook / Kleine Medearbeider IV / 1902 (SK 6914)
 • Mara en Elim / Geloof en leven / 1902 (SK 6942)
 • Overdenking: Mattheus XVI:21-26 / Kleine Medearbeider / 1902 (SK 6943)
 • Kerstfeest. Overdenking van Lucas II:15-20 / Kleine Medearbeider / 1904 (SK 6996)
 • De gelijkenis van het onkruid onder de tarwe / Kleine Medearbeider / 1908 (SK 7099)
 • Jezus Christus, dezelfde voor gisteren en heden en in der eeuwigheid / Kleine Medearbeider / 1910 (SK 7137)
 • Simon Petrus’ roeping tot discipel van Jezus Christus; Lucas V:1-11 Kleine Medearbeider / 1910 (SK 7138)
 • Bijbeloverdenking (Joh. IX:34b-41) Maandblad voor in- en uitwendige zending / 1914 (SK 7203)
 • De eerste conferentie der Zuid-duitse Mennonieten in Beieren / Doopsgezind Maandblad voor de in- en uitwendige zending XVI / 1914 (SK 11087)
 • Onze zending op Sumatra / Kleine medearbeider III / 1901 (SK 15288)
 • Zendeling N.D. Schuurman / Kleine Medearbeider / 1908 (SK 15302)
 • Levensbericht van onzen oudsten zendeling P.A. Jansz. / Kleine Medearbeider XII / 1910 (SK 15303)

Brieven

Middelburg, ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland IBL

 • Middelburg, ZB : KLUIS Handschrift 1839 / Brief van Christiaan Pieter van Eeghen (1853-1917) aan Frederik Nagtglas (1821-1902) Eeghen, Christiaan Pieter van / Aardenburg / 1887

Overige bijzonderheden

 • Na Medemblik en Aardenburg is ds Van Eeghen werkzaam geweest in de Vereeniging tot handhaving van Gods onfeilbaar woord in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Als voorganger van deze Kring trad hij geregeld op wanneer er in de Singelkerk een moderne predikant de dienst vervulde. Hij was een rechtzinnig en conservatief man.
 • Ds Van Eeghen was 25 jaar penningmeester van het opvoedingsgesticht “Hoenderloo” en had jarenland zitting in het bestuur van “Bethel”. Tot zijn dood zat hij in het bestuur van de Doopsgezinde Zendingsvereeniging. Ook was hij een van de redacteuren van “De Kleine Medewerker”, later genoemd “ Doopsgezind Maandblad voor uit- en inwendige zending”.
 • Zijn liefde voor de broederschap bleek uit zijn fraaie bibliotheek met kostbare boeken op het gebied der Mennonitica.

Bronnen

 • Mennonite Encyclopedia II, p. 161
 • De Zondagsbode 30 (1917), 29 juli
 • De Zondagsbode 30 (1917), 5 augustus
 • De Zondagsbode 30 (1917), 19 augustus