ELHORST, Hendrik Jan

Hendrik Jan ELHORST

Personalia
Geboren: 29 oktober 1861 te Wisch
Overleden: 20 maart 1924 te Amsterdam
Gehuwd met Hermine Maes. Het echtpaar kreeg 2 dochters.
PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1925

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 29 sept. 1886

Loopbaan als predikant en in overige functies

Irnsum 16 jan 1887 - 29 jul 1888

in combinatie met Poppingawier

23 jan 1887 - 5 aug 1888
Arnhem 12 aug 1888 - 19 jun 1898
's Gravenhage 26 jun 1898 - 4 nov 1900
Haarlem 18 nov 1900 - 25 sep 1906
als hoogleraar              
hoogleraar aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam
1 okt 1906 - 20 mrt 1924

Publicaties Picarta tot 22 februari  2008

Boeken

 • Israël in het licht der jongste onderzoekingen / [2e dr.] / Vincent Loosjes / 1906 4 identieke titels
 • De profetie van Amos / Brill / 1900  2 identieke titels
 • Neerlands blijdschap : toespraak gehouden te ’s-Gravenhage, 31 Augustus 1898 / ’s-Gravenhage / 1898  2 identieke titels
 • De profetie van Micha / Van der Zande / 1891  3  identieke titels (proefschrift)


Artikelen

 • Recensie van: Daniel Völter, Die Offenbarung Johannis; en Johannes Weiss, Die Offenbarung des Johannes / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1905 (SK 7023)
 • De twee boeken der Makkabeeërs en de voorgeschiedenis van den Joodschen Vrijheidskrijg. / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1905 (SK 7024)
 • De nieuwste Hexateuchkritik / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1908 (SK 1908)
 • Die deuteronomischen Jahresfeste / In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; vol. 1 (1924), pag. 136 / 1924
 • Eine verkannte Zauberhandlung (Dtn 21 1-9) / In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; vol. 39 (1921), pag. 58 / 1921
 • Jes 8 1-4 In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; vol. 35 (1915), pag. 98 / 1915
 • Amos 6 5/ In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; vol. 35 (1915), pag. 62 / 1915
 • Gen 32 23-33  / In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; vol. 32 (1912), pag. 299 / 1912
 • The Passover Papyrus from Elephantine / In: Journal of biblical literature; (1912), pag. 147 / 1912
 • Nieuw Theologisch Tijdschrift / Teyler's Godgeleerd Genootschap / Tjeenk Willink / 1912-1946
 • Das Ephod / In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; (1910), pag. 259 / 1910
 • De Messias der Samaritanen / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1910 (SK 7139)
 • Nieuw licht uit de Elephantine / Nieuw Theologisch Tijdschrift I / 1912 (SK 7179)
 • Het boek der wijsheid van Salomo / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1914 (SK 7204)
 • Recensie van: G. Holscher, Geschichte des israelitischen und jüdischen Religions / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1924 (SK 7437

Brieven
Leiden, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Sevensma, Tietse Pieter / 1915
 • Brieven aan Böhl, Franz Marius Theodor / 1913-1920
 • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1911
 • Brieven aan Sevensma, Tietse Pieter / 1915
 • Brieven aan Böhl, Franz Marius Theodor / 1913-1920

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Documentlevering

 • Brieven aan Winkel, Jan te / 1906-1919

Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Beck, Jan Wibertus / 1861-1918


Overige bijzonderheden

 • Prof. Elhorst was gedurende18 jaar hoogleraar in de Hebreeuwse taal en letteren, de Israëlitische oudheden en de uitlegkunde van het Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Vijftien jaar had hij zitting in het bestuur van de A.D.S.
  Hij was mede oprichter van Teyler’s Theologisch Tijdschrift, later Nieuw Theologisch Tijdschrift geheten, waarvan hij jaren redactie-secretaris was.
 • Ook organiseerde hij, als voorzitter der Amsterdamse afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap, in 1914 een tentoonstelling over de bijbeluitgaven van het genootschap.
 • Verder was hij president van het curatorencollege van het Amsterdams Lyceum en voorzitter van de Koninklijke Vereeniging tot steun aan Milliciens.


Bronnen

 • M.E. II, p. 184
 • De Zondagsbode, 37(1924), 30 maart en 6 april
 • Doopsgezind Jaarboekje 1925, p. 21-32.

Nadere informatie, foto's & bronnen, of links naar vindplaatsen daarvan:

Het in memoriam, getiteld: 'Bij het portret van Prof. Dr. H.J. Elhorst Oct. 1861-Maart 1924', verwijst naar het geschilderde portret dat in dit jaarboekje werd gereproduceerd als frontispice en hierboven - in een uitsnede - getoond wordt.