FEENSTRA, Pieter Wepkes (1831)

Pieter Wepkes FEENSTRA (1831)

Personalia
Geboren: 1831 te Holwerd
Overleden 24 juli 1919 te Rolde
Gehuwd; 1 zoon en 2 dochters. Schoonzoon: J. Wuite, doopsgezind predikant te Stadskanaal, Drachten-Ureterp, Leiden en Bovenknijpe
Portret in Doopsgezind Jaarboekje 1921

 

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 1854

Ambtelijke loopbaan als predikant

Dantumawoude 3 dec 1854 - 11 sep 1870
Leeuwarden 18 sep 1870 - 9 mei 1897

Publicaties Picarta tot 19 maart 2008

Artikelen

  • Feestrede ter gedachtenis van het tweehonderdjarig bestaan der Friesche Doopsgezinde Sociëteit […] 6 juni 1895 / Doopsgezinde Bijdragen / 1895


Brieven
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam

  • Brieven aan Dyserinck, Johannes / 1911


Overige bijzonderheden

  • De Leeuwarder gemeente benoemde ds Feenstra tot bestuurder van de A.D.S., terwijl hij ook meerdere keren zitting had in het Friesche Sociëteitsbestuur.
  • In Leeuwarden was hij tevens werkzaam als gevangenispredikant.
  • Verder was ds Feenstra actief in de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
  • Als Damwoudster dominee reed hij de Elfstedentocht op schaatsen! De aanleiding er toe is tekenend. Men zat in gezelschap over de tocht te praten. Feenstra liet zich ontvallen: Nu, dat lijkt mij zo moeilijk niet. Wel, luidde het antwoord, doe het dan maar eens. Dat kon de stoere Fries zich niet laten zeggen en hij deed het - met glans!


Bronnen

  • M.E. II, p. 319
  • De Zondagsbode 40 (1919) 3 augustus
  • Doopsgezind Jaarboekje 1921, pp. 21-28 (met portret)