Izaäk ten CATE FENNEMA

Personalia
Geboren: 1810
Overleden: 1886
Gehuwd met Evadina ten Cate


Opleiding

proponent: 1834


Ambtelijke loopbaan als predikant

Nijmegen 11 jan 1835 - 1 apr 1860

Publicaties PiCarta tot 23 september 2009

Brieven

  • Brief van I[saäc] J[ohannes] Dermout (1777-1867), hofkapelaan van de koning, geschreven aan [Wilhelmus Ludovicus van Meurs (-1841), Evert Pijnappel van Voorthuyzen (1805-1882), Johannes Everhardus de Voogt (1806-1863), Jan Sickens Boelens (-1881), Everard Ambrosius Zubli (1808-1880), Carl Westhoff (1800-1861) en Isaac ten Cate Fennema (1810-1867)], predikanten van de Neder-Duitse, Waals-Hervormde, Lutherse en Doopsgezinde gemeenten te Nijmegen ; Brieven van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders e.a
    Dermout, Isaäc Johannes / Den Haag / 1841
  • Brief van W[ilhelmus] L[udovicus] van Meurs (-1841), E[vert] Pijnappel van Voorthuyzen (1805-1882), J[ohannes] E[verhardus] de Voogt (1806-1863), J[an] Sickens Boelens (-1881), E[verard] A[mbrosius] Zubli (1808-1880), C[arl] Westhoff (1800-1861) en [Isaac] ten Cate Fennema (1810-1867), predikanten van de Neder-Duitse, Waals-Hervormde, Lutherse en Doopsgezinde gemeenten te Nijmegen, geschreven aan [Willem II, koning der Nederlanden (1840-1849)] ; Brieven van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders e.a
    Meurs, Wilhelmus Ludovicus van / Nijmegen / 1841

Overige bijzonderheden

  • Geen

Bron

  • M.E. I, p. 525