Ruardus FINK

Personalia
Geboren: vóór of op 6 februari 1757
Gedoopt: 6 februari 1757 te Leeuwarden
Overleden: 27 oktober 1834 te Winterswijk
Gehuwd in 1795 met Liskjen Feenstra. Zij kregen één dochter, Catharina Fink.
Was een zoon van Johannes Fink (1731-1808), dg leraar te Winterswijk.


Opleiding

proponent:


Ambtelijke loopbaan als predikant

als Evangelisch-Luthers predikant              
Pekela              
Kampen              
als Doopsgezind predikant              
IJlst       -     1795
Winterswijk 7 nov 1802 - 27 okt 1834

Publicaties PiCarta tot 6 oktober 2009

  • Geen

Overige bijzonderheden

  • Na eerst als Luthers predikant werkzaam te zijn geweest, werd Antonius Fink in 1795 boekverkoper te Leeuwarden. Hij was een patriot en erg geïnteresseerd in de politiek. Spoedig werd hij beurtelings representant en raadsheer in het Hof van Friesland. Nadat hij enigszins teleurgesteld werd in zijn politieke idealen, werd hij wederom predikant en nu bij de doopsgezinden. Op 10 oktober 1802 werd hij opnieuw gedoopt te IJlst, waar hij een tijdje werkzaam was als assistent dominee.

Bron
M.E. II, p. 330