FLEISCHER, Frederik Cornelis

Frederik Cornelis FLEISCHER

Personalia
Geboren: 6 augustus 1868 te Amsterdam
Overleden: 19 juli 1929 te Beekbergen
Vader van Willem Isaäk Fleischer (1905-1973), dg predikant
FOTO: in Doopsgezind Jaarboekje 1931 (voorin). Ook portret in Mennonitisches Lexikon (zie onderaan).

 

 

 

 

 


Opleiding

proponent: 22 september 1896


Ambtelijke loopbaan als predikant en in overige functies

als onderwijzer
vóór 23-10-1896
             
als predikant              
Broek op Langendijk 23 okt 1896 - 20 apr 1902
Makkum 27 apr 1902 - 30 mei 1909
Winterswijk 6 jun 1909 - 27 jul 1924

Boeken

 • In zilverkrans : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van het Groene Kruis, 1 September 1925
 • Centraal bureau der algemeene Nederlandsche vereeniging "Het Groene Kruis" / 1925
 • Caveant consules! : een woord van waarschuwing ter zake van de voorgenomen reorganisatie van het Nederlandsche Roode Kruis / s.n. / 1917
 • De Doopsgezinde Gemeente te Winterswijk : gedenkschrift ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van haar kerkgebouw  / Doopsgezinde Gemeente / 1911
 • Na tien jaren, het Groene Kruis in 1910 : gedenkboek / Winterswijk / 1910
 • Wenken bij de oprichting van plaatselijke Groene Kruis-Vereenigingen / Winterswijk / 1909
 • De Doopsgezinden / Hollandia-Drukkerij / 1909
 • The Green Cross Societies in Holland : a brief report of a great work of humanity and social wisdom / New York / 1907
 • De Doopsgezinden in het buitenland ; I: De Doopsgezinden in Midden-Europa. II. De doopsgezinden in Rusland. III. De doopsgezinden in Amerika / Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, nrs. 17, 19 en 20 / 1903
 • De Vereenigingen "Het Witte Kruis" en "Het Groene Kruis" / Makkum / 1902. 2  identieke titels
 • Tentoonstelling van kaarten, boek- en plaatwerken Nederland-Danzig, gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht van 15 april-15 mei 1942 : catalogus Hulshof, A. / s.n. / 1942
 • Bloesemknoppen : preeken / Broek op Langendijk / 1902     2  identieke titels
 • September 15th, a day of tears, not only in South-Africa / Fleischer / 1901
 • 15 September, een dag van vele tranen : rede / Fleischer / 1901
 • Het Groene Kruis : rede tot aanbeveling van de stichting eener Vereeniging "Het Groene Kruis" : uitgesproken in verscheidene Zuid-Hollandsche gemeenten / F.J. Belinfante voorheen A.D. Schinkel) / 1901    2  identieke titels
 • Mijne eerste bezoekreis / Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooing, nr. 4 / 1898 (DDC)
 • Menno Simons (1492-1559) : eene levensschets / Delsman / 1892    2  identieke titels
 • De waarde en de roeping der Vereenigingen het Witte en het Groene Kruis met het oog op toekomstige oorlogsgevaren / s.n. / 1904
 • Wat beoogt het Groene Kruis? / 19de duizendtal / Fleischer / 1913
 • Het Groene Kruis in werking / 5de duizendtal / Fleischer / 1913
 • Wijkverpleging / 5de duizendtal / Fleischer / 1913
 • Mijne bezoekreis / Commissie voor de doopsgezinden in de Verstrooiing / ca 1895 (SK 2439)
 • Algemeene organisatie / z.p. / 1914 (SK 5907)
 • Is scherpe belijning van godsdienstige voorstellingen bevorderlijk of hinderlijk voor de vroomheid? / z.n. /19XX (DDC)
 • Religious liberalism and the Dutch protestant churches / The Inquirer / 1903 (DDC)
 • The Universities of Holland / The Inquirer / 1903 (DDC)
 • Ons hulpwerk in de Oekraïne en de Krim / Winterswijk / 1922 (DDC)

 

Artikelen

 • Welke plaats komt aan de viering van het avondmaal toe in ons hedendaagsche gemeenteleven? / Doopsgezinde Bijdragen / 1910
 • Statischtisch overzicht van de Doopsgezinde gemeenten in Nederland en aangrenzende landengewesten) / Doopsgezinde Bijdragen / 1900, 1902, 1904, 1906 en 1908
 • Ons hulpwerk in Oekraïne en de Krim / Doopsgezind Jaarboekje / 1923 (SK 1371)
 • Samuel Cramer / Mennonite Encyclopedia I / Mennonitisches Lexicon I (SK 2779)
 • Van 1899-1919 schreef ds Fleischer recensies van de Doopsgezinde Bijdragen in de Zondagsbode (SK3091)
 • Twijfelmoedig doch niet mismoedig / Stemmen uit de vrije gemeente / 1900 (SK 6886)
 • Gasten en vreemdelingen op aarde / Stemmen uit de vrije gemeente 1902 (SK6946)
 • Zijn we geloovigen of ongeloovigen? / Teekenen des Tijds /1903 (SK 6973)
 • De godloochende dwaas / Ons godsdienstprediking / 1904 (SK 6998)
 • Herinneringen aan het congres in Boston / Teekenen des Tijds / 1907 (SK 7081)
 • Van Nederlandschen bloed; In de steppen. / Overdruk uit het Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond / 1898-1923 (SK13064)
 • Protestantsch verweer / Tijdspiegel / 1904 (DDC)
 • Die Taufgesinnten in den Niederlanden (Holland) / Bundesbotekalender / 1940 (DCC)
 • Het vrijzinnige protestantisme: De Unitariers in het Vereenigd Koninkrijk / Tijdspiegel / 1903 (DDC)
 • 22 Artikelen in de Zondagsbode (SK)

 

Brieven
Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij / 1926


Leiden, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven van De Erven F. Bohn / 1905
 • Brieven van De Erven F. Bohn / 1904


Utrecht, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Kranenburg, W.R.H. / 1913

Overige bijzonderheden

 • Ds Fleischer was een man met bijzondere gaven. Misschien vanwege zijn doofheid heeft hij alleen in kleinere dg gemeenten gewerkt.
 • In Broek op Langendijk werd ds Fleischer gekozen als bestuurslid van de plaatselijke afd. der Noord-Hollandsche Vereeniging het “Witte Kruis”. Als jong predikant ging hij als bezoekleraar naar de verstrooide Doopsgezinden in Zuid-Holland en vond dat daar ook een “Witte Kruis” moest komen. Hij zocht connecties en vond die. De naam het “Wite Kruis” werd veranderd in het “Groene Kruis”.
 • Vanuit zijn volgende woonplaats, Makkum, richtte hij ook in Friesland een dergelijke vereniging op. In 1911 kwam de Algemeene Nederlandsche Vereeniging tot stand, die in 1924 10 provinciale Groene Kruisverenigingen en het Noord-Hollandsche “Witte Kruis“ omvatte. In Winterswijk werd het centraal bureau gesticht, wat belangeloos geleid werd door ds. Fleischer. Later ontving hij de huisorde van verdienste van het “Rode Kruis” en werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
 • Als voorzitter van de Zwolsche Vereeniging van Doopsgezinde Gemeenten bepleitte hij op de jaarvergadering te Utrecht in 1919 de noodzakelijkheid van een centraal bestuur van de broederschap. Hetzelfde had hij op de vergadering van de “Haarlemsche Vereeniging” gedaan in 1915. De broederschap ging hem zeer ter harte.
 • Sinds 25 oktober 1921 (de dag van zijn 25-jarig ambtsjubileum) was hij secretaris van de Algemeene Commissie voor Buitenlandsche Nooden. In die functie was hij een onvermoeibare organisator en schrijver van pakkende oproepen. Hij reisde van de ene bedreigde plaats naar de andere.

Bronnen

 • M.E. II, p. 337
 • Mennonitisches Lexicon I, p. 653 (met portret)
 • De Zondagsbode, 42 (1929) 28 juli
 • Doopsgezind Jaarboekje 1931, pp. 23-29 (met portret als frontispice)