FLEISCHER, Willem Isaäk

Willem Isaäk FLEISCHER

 

Personalia

Geboren: 4 juni 1905 te Makkum

Overleden: 4 febr. 1973 te Groningen

Gehuwd met E.J. (Bets) Brittijn; het echtpaar had drie kinderen.

Zoon van Frederik Cornelis Fleischer (1868-1929), dg. predikant te Broek op Langendijk, Makkum en Winterswijk

Foto in Doopsgezind Jaarboekje 1974, p. 11

 

Opleiding

Proponent: 24 juni 1930

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Terschelling 24 aug. 1930 – 27 aug.  1933

                     Balk               3 sept. 1933 –20 sept.  1942

Comb. met   Woudsend

                     Steenwijk     27 sept. 1942 -               1946

Comb. met   Meppel           4 okt.  1942 – 15 jan.  1950

Hlp. te          N.O. Polder               1947 -               1949

Predikant te  Groningen    27 nov. 1949 – 13 sept. 1970

Hlp. te          Emmen              jan.  1971 –   4 febr. 1973

 

Publicaties Picarta tot 22 mrt. 2017

Artikelen

De Broederschapshuizen (met A.G. van Gilse en H. de Haan)  / Fundament en Bouwstenen IV / 1960 (SK 3720)

Het lekespel en de Doopsgezinde gemeenten / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1955

Twee artikelen in het A.D.W. en één in De Zondagsbode (SK)

Sibold Sicco Smeding 6 januari 1896 – 16 juli 1970 / Doopsgezind Jaarboekje / 1971 (DDC)

Een ontstellend evangelie: Kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk te Groningen / Hilversum I.K.O.R. / 1958 (DDC)

 

Overige bijzonderheden

Ds Fleischer was jarenlang voorzitter van de Friese Doopsgezinde Jongerenbond. Met zijn vrouw maakte hij deel uit van de leidersteams van de “crisisweken” in Elspeet. Hieruit ontstonden de door hem geleide “gemeenschapsweken”.

In de oorlog vonden heel wat onderduikers een onderdak in de pastorie. Vele anderen werden geholpen.

Vanuit Meppel deed ds Fleischer pionierswek in de Noord-Oost Polder, waar van 1947-1949 catechisatie werd gegeven, huisbezoek werd gedaan en kerkdiensten werden gehouden, vóórdat de Broederschap hier aandacht aan schonk.

In Groningen werd hij voorzitter van de oecumenische Raad, later de Raad van Kerken.

Tot zijn verbazing ontving hij het ridderkruis van Oranje-Nassau.

Tijdens zijn pensioen wijdde ds Fleischer zijn krachten aan de opbouw van de “Hut-Gemeente” te Emmen, een nieuw, open, oecumenisch project.

Daarna riep Stadskanaal zijn hulp in als consulent.

 

Bron

M.E.II, p. 337

A.D.W. 38(1973), 10 en 17 febr.

Doopsgezind Jaarboekje 1974, p. 10 - 13