Roel FOPPEMA

Personalia
Geboren: 30 juni 1870 in Friesland
Overleden: 19 juni 1958 te Amersfoort


Opleiding

Proponent: n.v.t.


Ambtelijke loopbaan

  • Werkte als godsdienstonderwijzer vanuit Dedemsvaart in Giethoorn e.o.
  • Omstreeks 1910 zond de Ned. Herv. Kerk hem uit als zendeling naar de West, Bonaire en Curacao. In 1927 kwam hij weer terug. In datzelfde jaar overleed zijn vrouw.
  • D.G. predikant te Ouddorp 9 nov. 1930 – 28 juni 1936 (emeritaat).
  • Daarna ging hij met zijn tweede vrouw in Amersfoort wonen.

 

Publicaties Picarta tot 22 nov. 2006

Artikelen

  • 1 Artikel  in de Zondagsbode (SK)


Overige bijzonderheden

  • Ds Foppema werkte mee aan “Kerk en Vrede” en had grote belangstelling voor de zending.

 

Bron