FRERICHS, Geert Elias

Geert Elias FRERICHS

Personalia
Geboren: 24 november 1836 te Rade (Duitsland)
Overleden: 22 december 1906 te Groningen
Gehuwd met J.C.J. Pol, met wie hij vier kinderen kreeg, waaronder
Johannes Gerard Frerichs, (1880-1971), doopsgezind predikant te Ternaard, Staveren-Molkwerum, Aardenburg, Zaandam Oost en Haarlem.

FOTO: Doopsgezind Jaarboekje 1908 (t.o.p. 21)

 

 

Opleiding
proponent: 1861


Loopbaan als predikant en in overige functies

Aanvankelijk was ds Frerichs onderwijzer in Duitsland, waar hij na het overlijden van zijn ouders, door zijn grootouders werd opgevoed.

als predikant              
Den Hoorn 24 nov 1861 - 29 nov 1863
Warns 13 dec 1863 - 24 nov 1878
in combinatie met Staveren 20 dec 1863 -     1866
Ameland (Nes) 1 dec 1878 - 23 nov 1884
Oudebildtzijl 30 nov 1884 - 12 okt 1890
Borne 19 okt 1890 - 24 nov 1901


Publicaties Picarta tot 25 juni 2008

Boeken

 • Menno's taal / Leiden / 1910
 • Menno Simons / s.n. / 1898
 • Licht uit duisternis / Tiel / 1888
 • Vroege vroomheid : tachtig lessen voor katechisatie en zondagschool / St. Annaparochie / 1886 (1ste druk), 1888 (2de herz. druk), 1893 (3de herz. druk) en 1904 (4de druk)
 • Vragen ter voorbereiding voor het lidmaatschap in de Doopsgezinde gemeente / St. Anna Parochie / 1886 (1ste druk), 1888 (2de herziene druk), 1891 (3de herz. druk), 1901 (4de  druk), z.j. /  6de druk  2  identieke titels
 • Leer van den christelijken godsdienst. Vraagboekje bij het leerstellig godsdienstonderwijs / St. Anna-Parochie / 1885 (1ste druk) en 1889 ( 2de druk) (SK 5727-5728)
 • De godsdienst in het menschenhart en in de menschenwereld; Leesboek ten gebruike bij de vragen ter voorbereiding voor het lidmaatschap in de doopsgezinde gemeente / St. Anna-Parochie / 1889 (1ste druk), 1899 (2de druk), 1903 (3de druk) en 1916 (4de druk) (SK 5752- 5755)
 • Waarom zijn wij Christen? / St. Anna-Parochie / 1905 (SK 5756)
 • Waarom zijn wij Doopsgezind? / St. Anna-Parochie / 1905 (SK 5757)
 • Waarom zijn wij Protestant? / St. Anna-Parochie / 1905 (SK 5759)
 • Waarom zijn wij godsdienstig? / St. Anna-Parochie / 1905 (SK 5758)
 • De beteekenis van Menno Simons voor onze broederschap / Meppel / 1893 (DDC)
 • Het lager onderwijs in den Zuidwesthoek van Friesland / Sneek / 1876 (DDC)

 

Artikelen

 • Menno’s verblijf in de eerste jaren na zijn uitgang / Doopsgezinde Bijdragen / 1906
 • Korte geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Warns / Doopsgezinde Bijdragen / 1874
 • Het Groningsch plakkaat van 21 Jan. 1539 / Doopsgezinde Bijdragen / 1906
 • Op het vierde eeuwfeest van Menno Simons, geboorte / feestnummer Zondagsbode / 1896 (DDC) 2de Exemplaar in boekvorm
 • 5 Artikelen in de Zondagsbode

 

Overige bijzonderheden

 • Ds Frerichs heeft ettelijke handboekjes voor het godsdienstonderwijs geschreven.
 • Ook werd zijn grote kennis over de doopsgezinden en Menno Simons vastgelegd in diverse boeken.
 • Voor bestuursfuncties en het toespreken van vergaderingen e.d. had hij geen belangstelling.

 

Bronnen

 • M.E. II, p. 394
 • De Zondagsbode 9 (1906), 30 december
 • De Zondagsbode 11 (1907), 13 januari
 • Doopsgezinde Bijdragen 1907,  pp. 186-188
 • Doopsgezind Jaarboekje 1908 (pp. 20-30 met portret t.o.p. 21)