Hendrik Arend van GELDER

Personalia
Geboren: 3 november 1825 te Wormerveer
Overleden:  29 oktober 1899 te Haarlem
In 1853 trouwde hij met Rinske Feikema uit Franeker; zij kregen één dochter en drie zonen.
Hij was een zoon van Hendrik van Gelder en Aagje Mats.


Opleiding

Proponent: 1850


Ambtelijke loopbaan als predikanten

Mensingeweer 9 feb 1851 - 28 mrt 1853
Medemblik 10 apr 1853 - 20 mei 1855
Drachten 3 jun 1855 - 28 mrt 1858
Bolsward 4 apr 1858 - 23 aug 1863
Haarlem 6 sep 1863 - 1 fev 1884

 

Publicaties PiCarta tot 4 november 2009

Artikelen

  • De Predik- of Vermaanhuizen der Doopsgezinden te Haarlem / Kerkbode voor Haarlem en omstreken / 10 juli 1915 (SK 3280)


Overige bijzonderheden

  • Ds Van Gelder hield zich bezig met exegetische studiën en geroemd werd de beoordeling, die hij van Visserings “Vertaling van het N.T.” gaf in de “Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie”. Later was hij lid en secretaris van het Teylers’s Genootschap.
  • Van 1866 tot 1896 was ds Van Gelder bestuurder van de Algem. Doopsgez. Sociëteit en gedurende vele jaren lid van het curatorium en van de Commissie van Uitdeling.
  • Hij was bovendien Commissaris van het Noord- en Zuid-Hollandsch Weduwenfonds.
  • IJverig heeft hij meegewerkt aan de bloei van de Vereniging van Doopsgezinde Gemeenten, waarvan hij secretaris en later voorzitter was en met name van het aan die Vereniging verbonden Weezenfonds en Studiefonds, waarvan hij penningmeester was. Van zijn hand waren de beide eerste statistieken en tabellen omtrent de staat onzer gemeenten over de jaren 1885 en 1890.
  • Als emeritus-predikant nam ds Van Gelder graag deel aan de vergaderingen van de dienende en grote kerkeraad van Haarlem.
  • Ook registreerde hij de oude notulenboeken uit het archief van de Haarlemse gemeente en bracht zo veel bijzonderheden uit het verleden aan het licht.


Bronnen

  • M.E. II, p. 450
  • De Zondagsbode, 8 (1899), 12 november